Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Virksomhetstype

Sektor

Lokallag

Forskerforbundet har nærmere 300 lokallag. Det skal etableres lokallag ved alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer.

Lokallag/forening Kontaktperson Telefon E-post
Agderforskning Migle Helmersen
99162764
Akershus fylkeskommune Pia Skipper Løken
97521778
Akershus universitetssykehus HF Brita Haugum
99739669
Akvaplan-niva AS Eva Susanne Leu
94849312
Anno museum Ida Kristine Teien
46668424
Ansgar Teologiske Høgskole Helge Slotten
41629632
Aqua Gen Jørgen Ødegård
99228859
Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Anders Thorgersen
95784310
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Søren S. Sørensen
90126421
Arkivverket Espen Andersen
90717179
Árran - julevsáme guovdásj / lulesamisk senter Anne Kalstad Mikkelsen
95068961
Artsdatabanken Lisbeth Gederaas
90757576
Atlantis Medisinske Høgskole Trine Næss Henriksen
98053205
Aust-Agder museum og arkiv Satu Hannele Fors
41180798
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet John-Ingvard Kristiansen
93412379
Bergen kommune Bjarne Medby
97013680
BerGenBio AS David Micklem
Bioteknologirådet Elisabeth Gråbøl-Undersrud
92257780
Bjørknes Høyskole Dnb Restad
48119174
Bodø kommune Øystein Almås
92636705
Buskerud fylkeskommune Lotte Carrasco
40627390
Byantikvaren i Oslo Thomas Overvaag Lie
90597026
Bymuseet i Bergen Knut Høiaas
47979595
Bærum kommune Lena Lie Bergheim
92267845
Chr. Michelsen Institutt Vibeke Wang
90569190
CICERO Erlend Andre Tveiten Hermansen
99643601
Dalane Folkemuseum June Stuen
90683639
De nasjonale forskningsetiske komiteene Ingrid Torp
98203223
Den Norske Kirke Turid Skorpe Lannem
98065654
Det Norske Bibelselskap Helge Almås
99237180
Det Norske Videnskaps-Akademi Eirik Lislerud
41072420
Det teologiske menighetsfakultetet Solvor Mjøberg Lauritzen
97167466
Diakonhjemmet sykehus Heidi Hatledal Henanger
99702884
Direktoratet for arbeidstilsynet Marianne Fagerhaug
92269401
Direktoratet for e-helse Iren Grøndahl
90184199
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Harald Fardal
90606586
Dronning Mauds Minne, Høgskolen Gjertrud Stordal
48198038
Fafo AVF Åse Berit Grødeland
91769114
Finnmark fylkeskommune Send e-post
Fiskeridirektoratet Anne-Marie Colban
98067823
Folkehelseinstituttet Kari Alver
97626167
Forskerforbundet Jon Wikene Iddeng
90287989
Forskningsrådet Vemund Riiser
92886154
Forsvarets etterretningshøgskole Per Byrkjeland
48250605
Forsvarets fellestjenester Mads Berg
90698515
Forsvarets forskningsinstitutt Stine Kjersti Richardsen
99030465
Forsvarets høgskole Mona Bjørbæk
97712129
Frambu - senter for sjeldne diagnoser Gro Trae
41203588
Fredrikstad kommune Vegard Lie
48219008
Fridtjof Nansens institutt Pål Wilter Skedsmo
99038286
Fylkesmannen i Oppland Stian Hauge
97659836
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Thorvald Røneid Moen
91308511
Fylkesmannen i Trøndelag Tore Haugnes
93651384
Geno SA Leiv Sigbjørn Eikje
91688174
GenØk - Senter for biosikkerhet Thomas Arne Bøhn
97009916
Graminor Helga Amdahl
45233818
Gudbrandsdalsmusea Send e-post
Handelshøyskolen BI Gerhard Emil Schjelderup
46410562
Hardanger og Voss museum Morten Hesthammer
47488295
Haugalandmuseene AS Madli Hjermann
90981024
Havforskningsinstituttet Bjarte Bogstad
92422352
Hedmark fylkeskommune Fredrik Bratlie Hansen
95080711
Helgeland museum Per Ole Syvertsen
90513120
Helgelandssykehuset HF Christine Fagervik Walnum
97986365
Helse Bergen HF Robert Skar
99228518
Helse Fonna HF Eli Moksheim
48122632
Helse Førde HF Marte Ulltang
99507591
Helse Møre og Romsdal HF Trond-Are Johnsen
48273854
Helse Nord RHF Hanne Sigrun Byhring
41318731
Helse Nord-Trøndelag HF Ingvild Thun
97725161
Helse- og omsorgsdepartementet Hilde Hatleskog Zeiner
91662757
Helse Stavanger HF Synnøve Strandenæs
90514770
Helsedirektoratet Janicke Fischer
97721390
Helseetaten i Oslo Sigrid Johnsen Vesteng
92431217
Henie Onstad Kunstsenter Hilde Heggtveit
41315032
HL-senteret Vibeke Moe
93265053
Hordaland fylkeskommune Erlend Hofstad
98693849
Høgskolen i Innlandet Rolf Borgos
95725099
Høgskolen i Molde Ragnhild Oddrun Ekren Brakstad
Høgskolen i Sørøst-Norge Inger-Lise Eriksrud Bergan
97197265
Høgskolen i Volda Tor Arne Haugen
97619123
Høgskolen i Østfold Marit Eriksen
41663210
Høgskulen på Vestlandet Gjert-Anders Askevold
97097385
Høyskolen Diakonova Gro Underland
92254090
Høyskolen Kristiania Martin Frank Strand
47648013
Institutt for samfunnsforskning Signe Bock Segaard
99428724
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Ina Halle-Knutzen
48175837
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS Vibeke Lunheim
93656026
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS Beate Aasen Bøe
95890145
Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS Pål Kristen Langøien
48191399
IRIS Atle Blomgren
91528416
Jærmuseet Gunhild Hammeraas
91338047
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning Pål Ketil Botvar
99644167
Klima- og miljødepartementet Eirik Trygve Bøe
99619693
KODE - Kunstmuseene i Bergen Frode Sandvik
99420218
Kompetanse Norge Jon Helgheim Holte
98232129
Kreftforeningen Elisabeth Sundkvist
93870777
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Tore Rokkan
46965950
Kripos Eystein Myking
91755210
Kulturdepartementet Hilde Lea Næss
48159710
Kulturetaten i Oslo kommune Ingebjørg Mogstad
95176205
Kunnskapsdepartementet Sigrid Tollefsen
97688798
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan Jon Nornes
97017736
Kunst i offentlige rom - KORO Trude Schjelderup Iversen
41664404
Kunsthøgskolen i Oslo Anette Waller
91362866
Kystverket Hans Morten Midtsand
41236582
LHL-klinikkene Karianne Spetaas Henriksen
93086394
Lillehammer kunstmuseum Liv Stubstad
97676411
Lovisenberg diakonale høgskole Ingrid Hanssen
45519919
Lovisenberg diakonale sykehus Tiril Gaare Mikkelsen
99504244
Mattilsynet Aslaug Hagen
48128042
Meteorologisk institutt Terje Alsvik Walløe
40078560
Midt-Troms museum Håvard Haraldsønn Salen
41762126
Miljødirektoratet Odd Arild Vik
99799583
Mjøsmuseet Rina Nysethbakken
95856621
Modum Bad Hilde Mollestad Tveit Reistad
98624313
Munchmuseet Trine Otte Bak Nielsen
90679663
Musea i Sogn og Fjordane Stein Bårdsen Sandemose
48158340
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Kystmuseene Heidi Stenvold
91768422
Museene i Akershus Petter Tønder Jakobsen
90085218
Museene i Sør-Trøndelag AS Lene Serine Strøm
97737329
Museet Midt IKS Hilde Kristin Øien
47847011
Museum Nord Vegard Kaasen Engen
97612676
Museum Stavanger AS Arild Skjæveland Vivås
99709754
Museum Vest Bjørg Tønnesland Christophersen
95765346
Museumssenteret i Hordaland Ingrid Haugrønning
97528010
Møre og Romsdal fylkeskommune Torill Einara Nerbøvik
95733201
Møreforsking Molde AS Sølve Mikal Krekvik Nerland
41440863
Møreforsking Ålesund AS Ann Helen Hellevik
90979089
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering Thomas Johansen
41472246
Nasjonalbiblioteket Brynjar Kulset
99018283
Nasjonalforeningen for folkehelsen Kristine Harstad
45484809
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Ida Antonia Tank Bronken
99013281
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Øivind Solberg
90613457
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Kjersti Holien Kristoffersen
90260737
NIFU Kristoffer Rørstad
92819722
NIKU Torgrim Sneve Guttormsen
90899037
NILU - Norsk institutt for luftforskning Elise Rundén Pran
97015315
NINA Arne Follestad
93466704
NIVA - Norsk institutt for vannforskning Eirik Fjeld
94408100
NLA Høgskolen Kåre Berge
90694924
Nofima Trine Ytrestøyl
41229744
NOKUT Christin Drangsland
92815414
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid Jeanette Johansen da Silva
93636601
Nord universitet Ole Jakob Sørensen
91804899
Nordland fylkeskommune Frode-Ketil Pettersen
90895716
Nordlandsforskning Karin Marie Antonsen
98670603
Nordlandsmuseet Solveig Hirsch
97684258
Nordlandssykehuset HF Kristin Elisabeth Lode Arntzen
99621015
Nordnorsk kunstmuseum Kjetil Rydland
95176509
Norges geologiske undersøkelse Marie Keiding
98061709
Norges handelshøyskole Sigrid Lise Nonås
41932918
Norges idrettshøgskole Ivar Mytting
93043090
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Berit Pettersen
95851939
Norges musikkhøgskole Victoria Jakhelln
97543969
Norges vassdrags- og energidirektorat Kjetil Svangtun
90164047
Norsk barnebokinstitutt Øystein Espe Bae
99493932
Norsk Bergverksmuseum Frode Sæland
99266687
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Inger Sundheim Fløistad
45227021
Norsk kulturråd Tom Klev
99435331
Norsk Luftfartsmuseum Karl Lorentz Kleve
97585311
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Ingvild Aanensen
97731797
Norsk oljemuseum Trude Meland
48021983
Norsk polarinstitutt Stephen Hudson
97957583
Norsk Rettsmuseum Hilde Olsø
90766545
Norsk Romsenter Hans Morten Synstnes
99208252
Norsk teknisk museum Rannei Solbak Simonsen
40470374
Norsk vasskraft- og industristadmuseum Dag Endre Opedal
90730769
Norsvin Maren van Son
91360240
NORSØK Norsk senter for økologisk landbruk Atle Wibe
40480087
NORUT Northern Research Institute AS Geir Bye
97955946
NSD - Norsk senter for forskningsdata Gry Ane Vikanes Lavik
47368723
NTNU Gry Eva Sinkaberg Alterskjær
95960246
NTNU Samfunnsforskning Thomas Hugaas Molden
98291184
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Ane Nærde
97713923
NUPI Kristin Haugevik
99742805
Nynorsk kultursentrum Anders Aanes
41425600
Nærings- og fiskeridepartementet Helga Marie Johnsen
90852903
Oljedirektoratet Lars Jensen
90693545
Oppland fylkeskommune Anne Terese Engesveen
91600696
Oslo Museum Abrahaley Berhe
92212585
Oslo universitetssykehus HF Are Hugo Pripp
97587692
OsloMet - Storbyuniversitetet Erik Dahlgren
90550355
Patentstyret Harald Hellerud
41223104
Politihøgskolen Hege Nilsen Barstad
97574041
PRIO Gregory Reichberg
40286222
Proactima AS Kasper Flatland Solbu
48230736
Randsfjordmuseene AS Eike Müller
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Åse Sagatun
91616646
Riksantikvaren Bjørn-Håkon Eketuft Rygh
92697369
Rogaland fylkeskommune Steinar Magnell
90657642
Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning Magnar Forbord
93449761
Ryfylkemuseet Anette Opheim
40471503
Sametinget Arne Håkon Thomassen
47853913
Samfunns- og næringslivsforskning AS Nils-Arne Ekerhovd
40606366
Samisk høgskole Elisabeth Utsi Gaup
93899772
Senter for grunnforskning Rune Flaten
45030945
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Jon Gunnar Mølstre Simonsen
41270290
Signo kompetansesenter Sigrun Slettner
95774984
Sogn og Fjordane fylkeskommune Glenn Heine Orkelbog
97153831
Språkrådet Marianne Aasgaard
92428097
St. Olavs hospital HF Jørn Heggelund
92409017
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Ragnhild Beate Strand Østrem
95888547
Statens helsetilsyn Kjersti Engehaugen
48869697
Statens kartverk Frank Johnsen
93875937
Statens legemiddelverk Krystyna Hviding
91007808
Statens strålevern Morten A. K. Sickel
95927284
Statens vegvesen Tom André Edvardsen
91676252
Statistisk sentralbyrå Siv Hunstad
90552933
Statoil Einar Johan Andreassen
90714763
Statped Mari Skjesol Johansen
Statsbygg Mette Emilie Jakobsen
95134472
Stavanger kommune Knut Grøttland
48154273
Stiftelsen Arkivet Georg Kristoffer Fjalsett
98415783
Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum Eirik Søyland Laskemoen Herdlevær
92651550
Stiftelsen Buskerudmuseet Ole Jacob Cranner
95993357
Stiftelsen Falstadsenteret Ingvild Hagen Kjørholt
97790947
Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo Vidar Alne Paulsen
97661025
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Per Kristian Hilden
93677775
Stiftelsen Kulturkvartalet Benedikte Holen
97681666
Stiftelsen Lillehammer museum Kåre Hosar
90627881
Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling Jan Even Øie Nilsen
95293329
Stiftelsen Nordmøre museum Maja Frønes
91399452
Stiftelsen Norsk folkemuseum Linda Struksnes Moe
92412528
Stiftelsen SINTEF Trine Marie Stene
93412584
Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida Liv Astrid Kvammen Svaleng
45502638
Stiftinga Sunnmøre museum Kjetil Tandstad
90201231
Stiklestad Nasjonale Kultursenter Bodil Østerås
99462809
StormGeo AS Solbjørg Apeland
99254950
Sunnaas sykehus Hanne Bjørg Slettahjell
48107330
Svalbard museum Herdis Lien
97149860
Sykehuset i Vestfold HF Inge Ringheim
99786276
Sykehuset Innlandet HF Sigrun Odden
99640857
Sykehuset Telemark HF Caroline Schreiber
95846901
Sykehuset Østfold HF Arne Kristian Henriksen
90824710
Sørlandet sykehus HF Anne Kari Jansen
90142991
Sørlandets kunstmuseum Frank Falch
99355426
Sørsamisk museum og kultursenter, Saemien Sijte Erik Norberg
94017025
Sør-Troms museum Sigri Skjegstad Lockert
97580548
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS Torunn Børsting
47623729
Teknologirådet Åke Refsdal Moe
90016771
Telemark fylkeskommune Knut Eskeland
45450396
Telemark museum Kirsten Tangen
92862046
Telemarksforsking Hanna Nyborg Storm
97956230
TINE BA Miguelangel Gutierrez
97178859
Transportøkonomisk institutt (TØI) Kåre H. Skollerud
46414606
Troms fylkeskommune Marit Chruickshank
90503172
Trondheim kommune Jean-Philippe André Caquet
41163011
Trøndelag Forskning og Utvikling AS Berit Therese Nilsen
Trøndelag fylkeskommune Eirik Solheim
99263662
UiT Norges arktiske universitet Olaf B. Styrvold
91194005
Uni Research Tove Bjørneset
92629376
Universitetet i Agder John Olav Bjørnestad
41202016
Universitetet i Bergen Petter Jordan
41204149
Universitetet i Oslo Belinda Eikås Skjøstad
47390943
Universitetet i Stavanger Åge Hultgren
91396659
Universitets- og høgskolerådet Heidi Holt Zachariassen
92456646
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Tove M. Gabrielsen
90141498
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vivian Berg
99273106
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for grunnopplæring, barnehage og IKT Karl Skaar
91663293
Utdanningsforbundet Astrid Kristin Moen Sund
45439097
Utenriksdepartementet Send e-post
Utlendingsdirektoratet Beate Martnes
Valdresmusea AS Espen Olavsson Hårseth
97185649
Varanger museum IKS Tove Kristiansen
48077108
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS Martin Kristoffer Hykkerud
98832236
Vest-Agder fylkeskommune Tomas Brøvig Almås
90870117
Vest-Agder-museet Endre Wrånes
47255962
Vestfoldmuseene IKS Marit Slyngstad
97184081
Vestlandsforsking Eivind Brendehaug
95191752
Vestre Viken HF Parasto Engene
45043431
Veterinærinstituttet Arne Holst-Jensen
41106362
VID vitenskapelige høgskole AS Inger Marie Hognestad
98650045
Westerdals Oslo ACT Tor-Morten Grønli
48156476
Østfold fylkeskommune Per Erik Gjesvold
95234123
Østfoldmuseene Thomas Roderick Ewart
91886618
Østlandsforskning AS Eivind Merok
45403429
Norske statsstipendiaters lag i Forskerforbundet Dagne Groven Myhren
92414112