Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Virksomhetstype

Sektor

Lokallag

Forskerforbundet har bortimot 280 lokallag. Det skal etableres lokallag ved alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer.

Lokallag/forening Kontaktperson Telefon E-post
Akershus fylkeskommune Pia Skipper Løken
97521778
Akershus universitetssykehus HF Brita Haugum
99739669
Akvaplan-niva AS Eva Susanne Leu
94849312
Anno museum Vigdis Vingelsgaard
90595390
Ansgar Teologiske Høgskole Linda Fisher-Høyrem
99450520
Aqua Gen Jørgen Ødegård
99228859
Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Anders Thorgersen
95784310
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Søren S. Sørensen
90126421
Arkivverket Espen Andersen
90717179
Árran - julevsáme guovdásj / lulesamisk senter Anne Kalstad Mikkelsen
95068961
Artsdatabanken Lisbeth Gederaas
90757576
Atlantis Medisinske Høgskole Trine Næss Henriksen
98053205
Aust-Agder museum og arkiv Satu Hannele Fors
41180798
Barne- og likestillingsdepartementet Pino G. Kosiander
41447424
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Sigrid Skavlid
90671923
Bergen kommune Bjarne Medby
97013680
BerGenBio AS Endre Kjærland
93030099
Bibliotekenes IT-senter Ellen Beate Grinnen
91537969
Bioteknologirådet Elisabeth Gråbøl-Undersrud
92257780
Bjørknes Høyskole Hilde Restad
48119174
Bodø kommune Øystein Almås
92636705
Buskerud fylkeskommune Anja Sveinsdatter Melvær
99230168
Byantikvaren i Oslo Thomas Overvaag Lie
90597026
Bymuseet i Bergen Knut Høiaas
47979595
Bærum kommune Kasper Flatland Solbu
48230736
Chr. Michelsens Institutt Vibeke Wang
90569190
CICERO Erlend Andre Tveiten Hermansen
99643601
Dalane Folkemuseum June Stuen
90683639
De nasjonale forskningsetiske komiteene Ingrid Torp
98203223
Den norske kirke Tor Magnus Amble
41228603
Det Norske Videnskaps-Akademi Eirik Lislerud
41072420
Det teologiske menighetsfakultet Solvor Mjøberg Lauritzen
97167466
Diakonhjemmet sykehus Heidi Hatledal Henanger
99702884
Direktoratet for arbeidstilsynet Marianne Fagerhaug
92269401
Direktoratet for e-helse Iren Grøndahl
90184199
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning Carl Endre Espeland
40202765
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Harald Fardal
90606586
Dronning Mauds Minne, Høgskolen Gjertrud Stordal
48198038
Equinor Eirik Øgaard
55104940
Fafo AVF Åse Berit Grødeland
91769114
Finnmark fylkeskommune Sonja Ellen Susanna Siltala
91187388
Finnmarkssykehuset HF Mette Kjær
46777368
Fiskeridirektoratet Anne-Marie Colban
98067823
Folkehelseinstituttet Kari Alver
97626167
Forskerforbundet Jon Wikene Iddeng
90287989
Forskningsrådet Vemund Riiser
92886154
Forsvarets etterretningshøgskole Per Byrkjeland
48250605
Forsvarets fellestjenester Mads Berg
90698515
Forsvarets forskningsinstitutt Stine Kjersti Richardsen
99030465
Forsvarets høgskole Lars Peder Haga
98446508
Forsvarsstaben Christian Kjelstrup
98452600
Frambu - senter for sjeldne diagnoser Marianne Nordstrøm
98241760
Fredrikstad kommune Vegard Lie
48219008
Fridtjof Nansens institutt Pål Wilter Skedsmo
99038286
Fylkesmannen i Oppland Stian Hauge
97659836
Fylkesmannen i Trøndelag Tore Haugnes
93651384
Geno SA Leiv Sigbjørn Eikje
91688174
Graminor Helga Amdahl
45233818
Gudbrandsdalsmusea Send e-post
Handelshøyskolen BI Gerhard Emil Schjelderup
46410562
Hardanger og Voss museum Morten Hesthammer
47488295
Haugalandmuseene AS Madli Hjermann
90981024
Havforskningsinstituttet Bjarte Bogstad
92422352
Hedmark fylkeskommune Fredrik Bratlie Hansen
95080711
Helgeland museum Per Ole Syvertsen
90513120
Helgelandssykehuset HF Christine Fagervik Walnum
97986365
Helse Bergen HF Robert Skar
99228518
Helse Fonna HF Eli Moksheim
48122632
Helse Førde HF Marte Ulltang
99507591
Helse Møre og Romsdal HF Trond-Are Johnsen
94841415
Helse Nord RHF Hanne Sigrun Byhring
41318731
Helse Nord-Trøndelag HF Kristin Garpestad Kommedal
97122065
Helse- og omsorgsdepartementet Ingrid Middelthon
98685602
Helse Stavanger HF Synnøve Strandenæs
90514770
Helsedirektoratet Janicke Fischer
97721390
Helseetaten i Oslo Sigrid Johnsen Vesteng
92431217
Henie Onstad Kunstsenter Hilde Heggtveit
41315032
HL-senteret Ellen Emilie Stensrud
92046684
Hordaland fylkeskommune Erlend Hofstad
98693849
Høgskolen i Innlandet Rolf Borgos
95725099
Høgskolen i Molde Ragnhild Oddrun Ekren Brakstad
71214108
Høgskolen i Østfold Roald Tobiassen
97156613
Høgskulen i Volda Erling Sivertsen
93003658
Høgskulen på Vestlandet Gjert-Anders Askevold
97097385
Høyskolen Kristiania Martin Frank Strand
47648013
Institutt for samfunnsforskning Jo Saglie
99162131
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Ina Halle-Knutzen
48175837
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS Vibeke Lunheim
93656026
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS Beate Aasen Bøe
95890145
Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS Pål Kristen Langøien
48191399
Justismuseet Hilde Olsø
90766545
Jærmuseet Anne Jorunn Frøyen
95294524
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning Tore Rafoss
99465715
Klima- og miljødepartementet Eirik Trygve Bøe
99619693
KODE - Kunstmuseene i Bergen Frode Sandvik
99420218
Kompetanse Norge Katrine Utgård
97585893
Kreftforeningen Elisabeth Sundkvist
93870777
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Tore Rokkan
46965950
Kripos Eystein Myking
91755210
Kulturdepartementet Hilde Lea Næss
48159710
Kulturetaten i Oslo kommune Ingebjørg Mogstad
95176205
Kulturtanken Charlotte Blanche Myrvold
92293032
Kunnskapsdepartementet Sigrid Tollefsen
97688798
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan Jon Nornes
97017736
Kunst i offentlige rom - KORO Trude Schjelderup Iversen
41664404
Kunsthøgskolen i Oslo Øystein Sørvik
46679039
Kystverket Hans Morten Midtsand
41236582
LHL-klinikkene Eli Anne Nyerrød Kvarme
90667543
Lovisenberg diakonale høgskole Ingrid Hanssen
45519919
Lovisenberg diakonale sykehus Tiril Gaare Mikkelsen
99504244
Mattilsynet Aslaug Hagen
48128042
Meteorologisk institutt Jo Asplin
Midt-Troms museum Håvard Haraldsønn Salen
41762126
Miljødirektoratet Odd Arild Vik
99799583
Mjøsmuseet Rina Nysethbakken
95856621
Munchmuseet Trine Otte Bak Nielsen
90679663
Musea i Sogn og Fjordane Stein Bårdsen Sandemose
48158340
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Kystmuseene Heidi Stenvold
91768422
Museene i Akershus Petter Tønder Jakobsen
90085218
Museene i Sør-Trøndelag AS Lene Serine Strøm
97737329
Museet Midt IKS Hilde Kristin Øien
47847011
Museum Nord Vegard Kaasen Engen
97612676
Museum Stavanger AS Arild Skjæveland Vivås
99709754
Museum Vest Sølvi Vik
99246324
Museumssenteret i Hordaland Ingrid Haugrønning
97528010
Møre og Romsdal fylkeskommune Arve Eiken Nytun
95707431
Møreforsking Molde AS Lidun Hareide
91787048
Møreforsking Ålesund AS Wenche Larssen
91780817
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering Thomas Johansen
41472246
Nasjonalbiblioteket Brynjar Kulset
99018283
Nasjonalforeningen for folkehelsen Kristine Harstad
45484809
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Talette Simonsen
41573592
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Øivind Fjeld-Solberg
90613457
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Kjersti Holien Kristoffersen
90260737
NIFU Kristoffer Rørstad
92819722
NIKU Torgrim Sneve Guttormsen
90899037
NILU - Norsk institutt for luftforskning Elise Rundén Pran
97015315
NINA Arne Follestad
93466704
NIVA - Norsk institutt for vannforskning Dag Øystein Hjermann
97655636
NLA Høgskolen Kåre Berge
90694924
Nofima Trine Ytrestøyl
41229744
NOKUT Christin Drangsland
92815414
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid Kari Moe Jacobsen
45189707
NORCE Norwegian Research Centre Migle Helmersen
99162764
Nord universitet Ole Jakob Sørensen
91804899
NordForsk Send e-post
Nordland fylkeskommune Stine Grøvdal Melsæther
41328841
Nordlandsforskning Karin Marie Antonsen
98670603
Nordlandsmuseet Ida Beate Otterlei
90948686
Nordlandssykehuset HF Louise Kjelstrup
98034836
Nordnorsk kunstmuseum Kjetil Rydland
95176509
Norges geologiske undersøkelse Marie Keiding
98061709
Norges handelshøyskole Sigrid Lise Nonås
41932918
Norges idrettshøgskole May Grydeland
47619104
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Mette Wik
95919287
Norges museumsforbund Lise Camilla Ruud
94379777
Norges musikkhøgskole Anders Eggen
47400225
Norges vassdrags- og energidirektorat Kjetil Svangtun
90164047
Noroff University College AS Send e-post
Norsk barnebokinstitutt Øystein Espe Bae
99493932
Norsk Bergverksmuseum Frode Sæland
99266687
Norsk helsenett AS Lene Kalvik Antonsen
93018390
Norsk institutt for bioøkonomi Inger Sundheim Fløistad
45227021
Norsk kulturråd Tom Klev
99435331
Norsk luftfartsmuseum Karl Lorentz Kleve
97585311
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Kjersti Nenseter
41420475
Norsk oljemuseum Trude Meland
48021983
Norsk polarinstitutt Stephen Hudson
97957583
Norsk Romsenter Hans Morten Synstnes
99208252
Norsk teknisk museum Rannei Solbak Simonsen
40470374
Norsk vasskraft- og industristadmuseum Dag Endre Opedal
90730769
Norsvin Tale Marie Karlsson-Drangsholt
97549095
NORSØK Norsk senter for økologisk landbruk Atle Wibe
40480087
NORUT Northern Research Institute AS Send e-post
NSD - Norsk senter for forskningsdata Øyvind Straume
90011395
NTNU Gry Eva Sinkaberg Alterskjær
95960246
NTNU Samfunnsforskning Thomas Hugaas Molden
98291184
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Ane Nærde
97713923
NUPI Nina Græger
91848675
Nynorsk kultursentrum Anders Aanes
41425600
Nærings- og fiskeridepartementet Helga Marie Johnsen
90852903
Oljedirektoratet Lars Jensen
90693545
Oppegård kommune Send e-post
Oppland fylkeskommune Anne Terese Engesveen
91600696
Oslo Museum Abrahaley Berhe
92212585
Oslo universitetssykehus HF Are Hugo Pripp
97587692
OsloMet - storbyuniversitetet Erik Dahlgren
90550355
Patentstyret Harald Hellerud
41223104
Politihøgskolen Lillis Rabbing
93085598
Preus museum Jens Gold
40442106
PRIO Gregory Reichberg
40286222
Randsfjordmuseene AS Eike Müller
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Åse Sagatun
91616646
Riksantikvaren Bjørn-Håkon Eketuft Rygh
92697369
Rogaland fylkeskommune Steinar Magnell
90657642
Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning Magnar Forbord
93449761
Ryfylkemuseet Anette Opheim
40471503
Sametinget Arne Håkon Thomassen
47853913
Samfunns- og næringslivsforskning AS Armando José Garcia Pires
93654688
Samisk høgskole Elisabeth Utsi Gaup
93899772
Sandnes kommune Send e-post
Senter for grunnforskning Rune Flaten
45030945
Signo kompetansesenter Sigrun Slettner
95774984
Sintef AS Trine Marie Stene
93412584
Skatteetaten Send e-post
Sogn og Fjordane fylkeskommune Glenn Heine Orkelbog
97153831
Språkrådet Marianne Aasgaard
92428097
St. Olavs hospital HF Marianne Stallvik
41144882
Statens arbeidsmiljøinstitutt Ragnhild Beate Strand Østrem
95888547
Statens helsetilsyn Kjersti Engehaugen
48869697
Statens kartverk Frank Johnsen
93875937
Statens legemiddelverk Krystyna Hviding
91007808
Statens strålevern Hallvard Haanes
95763506
Statens vegvesen Tom André Edvardsen
91676252
Statistisk sentralbyrå Siv Hunstad
90552933
Statped Mari Skjesol Johansen
41412477
Statsbygg Mette Emilie Jakobsen
95134472
Stavanger kommune Knut Grøttland
48154273
Stiftelsen Arkivet Georg Kristoffer Berg Fjalsett
98415783
Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum Eirik Søyland Laskemoen Herdlevær
92651550
Stiftelsen Buskerudmuseet Ole Jacob Cranner
95993357
Stiftelsen Falstadsenteret Sebastian Klein
45093290
Stiftelsen Helseutvalget Bera Ulstein Moseng
47283568
Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo Vidar Alne Paulsen
97661025
Stiftelsen Kulturkvartalet Benedikte Holen
97681666
Stiftelsen Lillehammer museum Kåre Hosar
90627881
Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling Kjetil Lygre
98491792
Stiftelsen Nordmøre museum Berit Johanne Vorpbukt
91339211
Stiftelsen Norsk folkemuseum Linda Struksnes Moe
92412528
Stiftelsen Sør-Troms museum Sigri Skjegstad Lockert
97580548
Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida Send e-post
Stiftinga for folkemusikk og folkedans Siri Mæland
40241821
Stiftinga Sunnmøre museum Cecilie Rørstad
99425888
Stiklestad Nasjonale Kultursenter Bodil Østerås
99462809
StormGeo AS Solbjørg Apeland
99254950
Stortinget Paul Stray
95282890
Sunnaas sykehus Hanne Bjørg Slettahjell
48107330
Svalbard museum Katja Eklund
92643705
Sykehuset i Vestfold HF Inge Ringheim
99786276
Sykehuset Innlandet HF Solveig Catharina Ligaarden
48124924
Sykehuset Telemark HF Caroline Schreiber
95846901
Sykehuset Østfold HF Jonas Bergan
40 21 80 21
Sørlandet sykehus HF Anne Kari Jansen
90142991
Sørlandets kunstmuseum Frank Falch
99355426
Sørsamisk museum og kultursenter, Saemien Sijte Erik Norberg
94017025
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS Torunn Børsting
47623729
Teknologirådet Åke Refsdal Moe
90016771
Telemark fylkeskommune Knut Eskeland
45450396
Telemark museum Kirsten Tangen
92862046
Telemarksforsking Trond Erik Lunder
95859209
TINE BA Miguel Angel Gutierrez
97178859
Transportøkonomisk institutt Susanne Therése Nordbakke
Troms fylkeskommune Marit Chruickshank
90503172
Tromsø kommune Trude Nydal Wynn
90922508
Trondheim kommune Knut Arild Knudsen
97155759
Trøndelag Forskning og Utvikling Berit Therese Nilsen
Trøndelag fylkeskommune Eirik Solheim
99263662
Tyrilistiftelsen Jacob Hystad
48025610
UiT Norges arktiske universitet Olaf B. Styrvold
91194005
Universitetet i Agder John Olav Bjørnestad
41202016
Universitetet i Bergen Petter Jordan
41204149
Universitetet i Oslo Belinda Eikås Skjøstad
47390943
Universitetet i Stavanger Åge Hultgren
91396659
Universitetet i Sørøst-Norge Inger-Lise Eriksrud Bergan
97197265
Universitets- og høgskolerådet Trine Grønn
91612112
Universitetssenteret på Svalbard Send e-post
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helene Viktoria Mikkelsen
90600927
Utdanningsdirektoratet Dina Dalaaker
40202616
Utdanningsforbundet Astrid Kristin Moen Sund
45439097
Utenriksdepartementet Send e-post
Utlendingsdirektoratet Beate Martnes
Valdresmusea Send e-post
Varanger museum IKS Maria Bertheussen Skrydstrup
91649862
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS Merete Camilla Ødegaard
94789540
Vest-Agder fylkeskommune Tomas Brøvig Almås
90870117
Vest-Agder-museet Endre Wrånes
47255962
Vestfold fylkeskommune Arne Sundsdal
92066934
Vestfoldmuseene IKS Marit Slyngstad
97184081
Vestlandsforsking Eivind Brendehaug
95191752
Vestre Viken HF Parasto Engene
45043431
Veterinærinstituttet Arne Holst-Jensen
41106362
VID vitenskapelige høgskole AS Hans Morten Haugen
47340649
Østfold fylkeskommune Tryggve Csisar
99240621
Østfoldmuseene Thomas Roderick Ewart
91886618
Østlandsforskning AS Eivind Merok
45403429
Norske statsstipendiaters lag i Forskerforbundet Dagne Groven Myhren
92414112