Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Virksomhetstype

Sektor

Lokallag

Forskerforbundet har rundt 285 lokallag. Det skal etableres lokallag ved alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer.

Lokallag/forening Kontaktperson Telefon E-post
Akershus fylkeskommune Pia Skipper Løken
97521778
Akershus universitetssykehus HF Brita Haugum
99739669
Akvaplan-niva Eva Susanne Leu
94849312
Anno museum Kristian Reinfjord
97720236
Ansgar Teologiske Høgskole Send e-post
Aqua Gen Jørgen Ødegård
99228859
Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Anders Thorgersen
95784310
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Søren S. Sørensen
90126421
Arkivverket Espen Andersen
90717179
Árran - julevsáme guovdásj / lulesamisk senter Anne Kalstad Mikkelsen
95068961
Artsdatabanken Toril Loennechen Moen
41120689
Atlantis Medisinske Høgskole Nancy Odden
99615154
Aust-Agder museum og arkiv Satu Hannele Fors
41180798
Barne- og likestillingsdepartementet Send e-post
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Stefan Popovici
41000540
Bergen kommune Bjarne Medby
97013680
Bergen Kunsthall Hilde Marie Pedersen
48211209
BerGenBio Endre Kjærland
93030099
Biblioteksentralen Svein Markussen
47015609
Bioteknologirådet Elisabeth Gråbøl-Undersrud
92257780
Bjørknes Høyskole Hilde Restad
48119174
Bodø kommune Øystein Almås
92636705
Buskerud fylkeskommune Linn Marie Krogsrud
97672978
Byantikvaren i Oslo Thomas Overvaag Lie
90597026
Bymuseet i Bergen Knut Høiaas
47979595
Bærum kommune Kasper Flatland Solbu
48230736
Chr. Michelsens Institutt Vibeke Wang
90569190
CICERO Erlend Andre Tveiten Hermansen
99643601
Dalane Folkemuseum Jon Magne Bøe
93846989
De nasjonale forskningsetiske komiteene Ingrid Torp
98203223
Den norske kirke Tor Magnus Amble
41228603
Det Norske Videnskaps-Akademi Eirik Lislerud
41072420
Diakonhjemmet sykehus Heidi Hatledal Henanger
99702884
Direktoratet for arbeidstilsynet Marianne Fagerhaug
92269401
Direktoratet for e-helse Iren Grøndahl
90184199
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning Carl Endre Espeland
40202765
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Harald Fardal
90606586
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Hallvard Haanes
95763506
Drammen kommune Marie Wegge Nilsen
91851192
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Gjertrud Stordal
48198038
Equinor Eirik Øgaard
55104940
Fafo AVF Åse Berit Grødeland
91769114
Fagskolen Kristiania Finn McAlinden
92837818
Finnmark fylkeskommune Sonja Ellen Susanna Siltala
91187388
Finnmarkssykehuset HF Mette Kjær
46777368
Fiskeridirektoratet Anne-Marie Colban
98067823
Folkehelseinstituttet Kari Alver
97626167
Forskerforbundet Jon Wikene Iddeng
90287989
Forskningsrådet Vemund Riiser
92886154
Forsvarets etterretningshøgskole Per Byrkjeland
48250605
Forsvarets fellestjenester Mads Berg
90698515
Forsvarets forskningsinstitutt Stine Kjersti Richardsen
99030465
Forsvarets høgskole Lars Peder Haga
98446508
Forsvarsstaben Christian Kjelstrup
98452600
Frambu - senter for sjeldne diagnoser Marianne Nordstrøm
98241760
Fredrikstad kommune Vegard Lie
48219008
Fridtjof Nansens institutt Pål Wilter Skedsmo
99038286
Fylkesmannen i Innlandet Stian Hauge
97659836
Fylkesmannen i Troms og Finnmark Tonje Merete Moe Winther
93452417
Fylkesmannen i Trøndelag Tore Haugnes
93651384
Geno SA Trygve Roger Solberg
97757333
Graminor Helga Amdahl
45233818
Handelshøyskolen BI Gerhard Emil Schjelderup
46410562
Haraldsplass Diakonale Sykehus Aslaug Drotningsvik
97195746
Hardanger og Voss museum Heidi Richardson
41260697
Haugalandmuseet Madli Hjermann
90981024
Havforskningsinstituttet Anne-Katrine Lundebye
48185033
Hedmark fylkeskommune Fredrik Bratlie
95080711
Helgeland museum Per Ole Syvertsen
90513120
Helgelandssykehuset HF Christine Fagervik Walnum
97986365
Helse Bergen HF Robert Skar
99228518
Helse Fonna HF Eli Moksheim
48122632
Helse Førde HF Marte Ulltang
99507591
Helse Møre og Romsdal HF Tone Seim Fuglset
97562408
Helse Nord RHF Hanne Sigrun Byhring
41318731
Helse Nord-Trøndelag HF Marlen Knutli
40212566
Helse- og omsorgsdepartementet Monica Skjøld Johansen
47951221
Helse Stavanger HF Synnøve Strandenæs
90514770
Helsedirektoratet Janicke Fischer
97721390
Helseetaten i Oslo Sigrid Johnsen Vesteng
92431217
Henie Onstad Kunstsenter Hilde Heggtveit
41315032
HL-senteret Ellen Emilie Stensrud
92046684
Hordaland fylkeskommune Erlend Hofstad
98693849
Høgskolen i Innlandet Bente Ovèdie Skogvang
95704433
Høgskolen i Molde Ragnhild Oddrun Ekren Brakstad
71214108
Høgskolen i Østfold Tove Sørum
99388003
Høgskulen i Volda Roar Stokken
45240204
Høgskulen på Vestlandet Gjert-Anders Askevold
970 97 385
Høyskolen Kristiania Martin Frank Strand
47648013
Institutt for samfunnsforskning Jo Saglie
99162131
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Ina Halle-Knutzen
48175837
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS Vibeke Lunheim
93656026
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS Beate Aasen Bøe
95890145
Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS Pål Kristen Langøien
48191399
Justismuseet Hilde Olsø
90766545
Jærmuseet Gunhild Hammeraas
91338047
Kartverket Frank Johnsen
93875937
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning Tore Rafoss
99465715
Klima- og miljødepartementet Eirik Trygve Bøe
99619693
KODE Kunstmuseer og komponisthjem Maria Eleni Tripodianos
41459187
Kompetanse Norge Katrine Utgård
97585893
Konkurransetilsynet Signe Aase Abrahamsen
41177446
Kraftmuseet - Norsk vasskraft- og industristadmuseum Dag Endre Opedal
90730769
Kreftforeningen Lill Thorsen
90013337
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Tore Rokkan
46965950
Kripos Eystein Myking
91755210
Kulturdepartementet Hilde Lea Næss
48159710
Kulturetaten i Oslo kommune Ingebjørg Mogstad
95176205
Kulturrådet Rannveig Sjøvaag
97189501
Kulturtanken Charlotte Blanche Myrvold
92293032
Kunnskapsdepartementet Sigrid Tollefsen
97688798
Kunst i offentlige rom - KORO Trude Schjelderup Iversen
41664404
Kunsthøgskolen i Oslo Maiken Håvarstein
92492007
Kystverket Tommy Haugsnes
48882142
LHL-klinikkene Eli Anne Nyerrød Kvarme
90667543
Lovisenberg diakonale høgskole Ørjan Landfald
97702706
Lovisenberg diakonale sykehus Maren Jeanette Komperød
95456410
Mattilsynet Aslaug Hagen
48128042
Meteorologisk institutt Jo Asplin
97705436
MF vitenskapelig høyskole Atle Ottesen Søvik
97548480
Midt-Troms museum Håvard Haraldsønn Salen
41762126
Miljødirektoratet Odd Arild Vik
99799583
Mjøsmuseet Rina Nysethbakken
95856621
Multiconsult Cornelis Horn Evensen
48409792
Munchmuseet Trine Otte Bak Nielsen
90679663
Musea i Sogn og Fjordane Stein Bårdsen Sandemose
48158340
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Kystmuseene Heidi Stenvold
91768422
Museene i Akershus Petter Tønder Jakobsen
90085218
Museene i Sør-Trøndelag Lene Serine Strøm
97737329
Museet Midt IKS Geir A. Grøtan
99034764
Museum Nord Vegard Kaasen Engen
97612676
Museum Stavanger Mette Tveit
97717387
Museum Vest Sølvi Vik
99246324
Museumssenteret i Hordaland Ingrid Haugrønning
97528010
Møre og Romsdal fylkeskommune Arve Eiken Nytun
95707431
Møreforsking Molde Birnir Egilsson
90414134
Møreforsking Ålesund Ingebrigt Bjørkevoll
91848074
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering Thomas Johansen
41472246
Nasjonalbiblioteket Brynjar Kulset
99018283
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Magnus Bognerud
99639808
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Øivind Fjeld-Solberg
90613457
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Kjersti Holien Kristoffersen
90260737
NIFU Kristoffer Rørstad
92819722
NIKU Elisabeth Andersen
90517819
NILU - Norsk institutt for luftforskning Elise Rundén Pran
97015315
NINA Arne Follestad
93466704
NIVA - Norsk institutt for vannforskning Dag Øystein Hjermann
97655636
NLA Høgskolen Kåre Berge
90694924
Nofima Bjørn Tore Rotabakk
95741115
NOKUT Christin Drangsland
92815414
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid Kari Moe Jacobsen
45189707
NORCE Norwegian Research Centre Atle Blomgren
91528416
Nord universitet Robin Munkvold
99636598
Nordland fylkeskommune Stine Grøvdal Melsæther
41328841
Nordlandsforskning Jarle Løvland
98440580
Nordlandsmuseet Ida Beate Otterlei
90948686
Nordlandssykehuset HF Louise Kjelstrup
98034836
Nordnorsk kunstmuseum Kjetil Rydland
95176509
Norges geologiske undersøkelse Eiliv Arne Larsen
90119472
Norges handelshøyskole Sigrid Lise Nonås
41932918
Norges idrettshøgskole Ola Fosnæs
95213212
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lena Marie Kjøbli
91544501
Norges musikkhøgskole Anders Eggen
47400225
Norges vassdrags- og energidirektorat Kjetil Svangtun
90164047
Noroff University College Send e-post
Norsk barnebokinstitutt Øystein Espe Bae
99493932
Norsk Bergverksmuseum Per Øyvind Østensen
95805638
Norsk helsenett Lene Kalvik Antonsen
93018390
Norsk institutt for bioøkonomi Inger Sundheim Fløistad
45227021
Norsk luftfartsmuseum Olav Gynnild
47080063
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Kjersti Nenseter
41420475
Norsk oljemuseum Trude Meland
48021983
Norsk polarinstitutt Stephen Hudson
97957583
Norsk Romsenter Hans Morten Synstnes
99208252
Norsk senter for folkemusikk og folkedans Tone Erlien Myrvold
93884950
Norsk teknisk museum Rannei Solbak Simonsen
40470374
Norsvin Tale Marie Karlsson-Drangsholt
97549095
NORSØK Norsk senter for økologisk landbruk Atle Wibe
40480087
NSD - Norsk senter for forskningsdata Øyvind Straume
90011395
NTNU Gry Eva Sinkaberg Alterskjær
95960246
NTNU Samfunnsforskning Thomas Hugaas Molden
98291184
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Ane Nærde
97713923
NUPI Nina Græger
91848675
Nynorsk kultursentrum Anders Aanes
41425600
Nærings- og fiskeridepartementet Helga Marie Johnsen
90852903
Oljedirektoratet Kjetil Kaada
94878311
Oppegård kommune Send e-post
Oppland fylkeskommune Anne Terese Engesveen
91600696
Oslo Museum Abrahaley Berhe
92212585
Oslo universitetssykehus HF Linda Møllersen
95783281
OsloMet - storbyuniversitetet Erik Dahlgren
90550355
Patentstyret Geir-Kristian Slydahl
99388640
Politihøgskolen Lillis Rabbing
93085598
Preus museum Jens Gold
40442106
PRIO Gregory Reichberg
40286222
Punkt Ø Guro Dyvesveen
99408148
Randsfjordmuseet Kari-Mette Stavehaug Avtjern
41921929
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Åse Sagatun
91616646
Riksantikvaren Bjørn-Håkon Eketuft Rygh
92697369
Rogaland fylkeskommune Marianne Seim Abrahamsen
90 16 07 01
Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning Heidi Vinge
93413571
Ryfylkemuseet Anette Opheim
40471503
Sametinget Arne Håkon Thomassen
47853913
Samfunns- og næringslivsforskning Armando José Garcia Pires
93654688
Samisk høgskole Elisabeth Utsi Gaup
93899772
Senter for grunnforskning Rune Flaten
45030945
Signo kompetansesenter Sigrun Slettner
95774984
SINTEF Trine Marie Stene
93412584
Skatteetaten Send e-post
Sogn og Fjordane fylkeskommune Glenn Heine Orkelbog
97153831
Språkrådet Marianne Aasgaard
92428097
St. Olavs hospital HF Hilde Dahl
90752450
Statens arbeidsmiljøinstitutt Ragnhild Beate Strand Østrem
95888547
Statens helsetilsyn Kjersti Engehaugen
48869697
Statens legemiddelverk Krystyna Hviding
91007808
Statens vegvesen Mari Arnekleiv Bækkelund
40742424
Statistisk sentralbyrå Siv Hunstad
90552933
Statped Mari Skjesol Johansen
41412477
Statsbygg Mette Emilie Jakobsen
95134472
Stavanger kommune Knut Grøttland
48154273
Stiftelsen Arkivet Georg Kristoffer Berg Fjalsett
98415783
Stiftelsen Buskerudmuseet Ole Jacob Cranner
95993357
Stiftelsen Falstadsenteret Sebastian Klein
45093290
Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo Vidar Alne Paulsen
40433035
Stiftelsen Kulturkvartalet Benedikte Holen
97681666
Stiftelsen Lillehammer museum Kåre Hosar
90627881
Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling Kjetil Lygre
98491792
Stiftelsen Nordmøre museum Berit Johanne Vorpbukt
91339211
Stiftelsen Norsk folkemuseum Linda Struksnes Moe
92412528
Stiftelsen Sør-Troms museum Sigri Skjegstad Lockert
97580548
Stiftinga Sunnmøre museum Frode Pilskog
95069162
Stiklestad Nasjonale Kultursenter Bodil Østerås
99462809
StormGeo Solbjørg Apeland
99254950
Stortinget Paul Stray
95282890
Sunnaas sykehus Send e-post
Svalbard museum Katja Eklund
92643705
Sykehuset i Vestfold HF Inge Ringheim
99786276
Sykehuset Innlandet HF Solveig Catharina Ligaarden
48124924
Sykehuset Telemark HF Caroline Schreiber
95846901
Sykehuset Østfold HF Jonas Bergan
40 21 80 21
Sørlandet sykehus HF Anne Kari Jansen
90142991
Sørlandets kunstmuseum Frank Falch
99355426
Sørsamisk museum og kultursenter, Saemien Sijte Erik Norberg
94017025
Telemark fylkeskommune Knut Eskeland
45450396
Telemark museum Kirsten Tangen
92862046
Telemarksforsking Trond Erik Lunder
95859209
TINE BA Send e-post
Transportøkonomisk institutt Kåre H. Skollerud
46414606
Troms fylkeskommune Marit Chruickshank
90503172
Tromsø kommune Trude Nydal Wynn
90922508
Trondheim kommune Knut Arild Knudsen
97155759
Trøndelag Forskning og Utvikling Camilla Louise Bjerkli
98448756
Trøndelag fylkeskommune Eirik Solheim
99263662
Tyrilistiftelsen Jacob Hystad
48025610
UiT Norges arktiske universitet Olaf B. Styrvold
91194005
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Jon Nornes
97017736
Universitetet i Agder Tom Roar Eikebrokk
99739907
Universitetet i Bergen Petter Jordan
41204149
Universitetet i Oslo Belinda Eikås Skjøstad
47390943
Universitetet i Stavanger Åge Hultgren
91396659
Universitetet i Sørøst-Norge Inger-Lise Eriksrud Bergan
97197265
Universitets- og høgskolerådet Bente Ringlund Bunæs
977 89 297
Universitetssenteret på Svalbard Anna Vader
41007567
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Line Helen Linstad
41682342
Utdanningsdirektoratet Dina Dalaaker
40202616
Utdanningsforbundet Astrid Kristin Moen Sund
45439097
Utenriksdepartementet Send e-post
Utlendingsdirektoratet Beate Martnes
Valdresmusea Send e-post
Varanger museum IKS Maria Bertheussen Skrydstrup
91649862
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS Merete Camilla Ødegaard
94789540
Vest-Agder fylkeskommune Tomas Brøvig Almås
90870117
Vest-Agder-museet Thorunn Lunde
90264665
Vestfold fylkeskommune Lill Irene Cressey
93641824
Vestfoldmuseene IKS Marit Slyngstad
97184081
Vestlandsforsking Eivind Brendehaug
95191752
Vestre Viken HF Parasto Engene
45043431
Veterinærinstituttet Morten Sandvik
47753310
VID vitenskapelige høgskole Hans Morten Haugen
47340649
Østfold fylkeskommune Tryggve Csisar
99240621
Østfoldmuseene Thomas Roderick Ewart
91886618
Norske statsstipendiaters lag i Forskerforbundet Dagne Groven Myhren
92414112