Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Virksomhetstype

Sektor

Lokallag

Forskerforbundet har rundt 270 lokallag. Det skal etableres lokallag ved alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer.

Lokallag/forening Kontaktperson Telefon E-post
Agder fylkeskommune Tomas Brøvig Almås
90870117
Akershus universitetssykehus HF Brita Haugum
99739669
Akvaplan-niva Eva Susanne Leu
94849312
Anno museum Ida Kristine Teien
46668424
Ansgar høyskole Marie Strand Skånland
92621384
Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Anders Thorgersen
95784310
Arbeidstilsynet Marianne Fagerhaug
92269401
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Søren S. Sørensen
90126421
Arkivverket Jo Rune Ugulen Kristiansen
90540721
Árran - julevsáme guovdásj / lulesamisk senter Anne Kristin Gurák
95068961
Artsdatabanken Toril Loennechen Moen
41120689
Astrup Fearnley museet Therese Möllenhoff
22936069
Atlantis Medisinske Høgskole Nancy Odden
99615154
Aust-Agder museum og arkiv Kari Helene Kullerud
90771888
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet John-Ingvard Kristiansen
93412379
Bergen kommune Bjarne Medby
97013680
Bergen Kunsthall Hilde Marie Pedersen
48211209
BerGenBio Endre Kjærland
93030099
Bioteknologirådet Truls Petersen
97088101
Bjørknes Høyskole Hilde Restad
48119174
Bodø kommune Trine Larsen
+4797013209
Byantikvaren i Oslo Thomas Overvaag Lie
90597026
Bymuseet i Bergen Knut Høiaas
47979595
Bærum kommune Kasper Flatland Solbu
48230736
Chr. Michelsens Institutt Torunn Madsen Wimpelmann
48198799
CICERO Karina Standal
95170417
Dalane Folkemuseum June Stuen
90683639
De nasjonale forskningsetiske komiteene Ingrid Torp
98203223
Den norske kirke Tor Magnus Amble
41228603
Det Norske Videnskaps-Akademi Eirik Lislerud
41072420
Diakonhjemmet sykehus Edith Berntzen Hesselberg
99521017
Direktoratet for e-helse Gunnhild Orten
92283033
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning Herdis Kolle
91848620
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Harald Fardal
90606586
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Terje Christensen
48230716
Drammen kommune Gunhild Høvik Hansen
40281988
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Gjertrud Stordal
48198038
Equinor Eirik Øgaard
55104940
Fafo AVF Åse Berit Grødeland
91769114
Fagskolen Kristiania Finn McAlinden
92837818
Fiskeridirektoratet Anne-Marie Colban
98067823
Folkehelseinstituttet Kari Alver
97626167
Forskerforbundet Jon Wikene Iddeng
90287989
Forskningsrådet Lena Cappelen Endresen
97006137
Forsvarets etterretningshøgskole Per Byrkjeland
48250605
Forsvarets fellestjenester Mads Berg
90698515
Forsvarets forskningsinstitutt Stine Kjersti Richardsen
99030465
Forsvarets høgskole Lars Peder Haga
98446508
Forsvarsstaben Christian Kjelstrup
98452600
Frambu - senter for sjeldne diagnoser Marianne Nordstrøm
98241760
Fredrikstad kommune Vegard Lie
48219008
Fridtjof Nansens institutt Tor Håkon Jackson Inderberg
92016644
Fylkesmannen i Innlandet Send e-post
Fylkesmannen i Nordland Sidsel Schjelderup
47757410
Fylkesmannen i Trøndelag Tore Haugnes
93651384
Geno Trygve Roger Solberg
97757333
Graminor Helga Amdahl
45233818
Handelshøyskolen BI Robert G. Hansen
Haraldsplass Diakonale Sykehus Aslaug Drotningsvik
97195746
Hardanger og Voss museum Heidi Richardson
41260697
Haugalandmuseet Madli Hjermann
90981024
Havforskningsinstituttet Nina Sylvia Liland
99540335
Helgeland museum Per Ole Syvertsen
90513120
Helgelandssykehuset HF Silje Sørensen Thunes
40245548
Helse Bergen HF Robert Skar
99228518
Helse Fonna HF Eli Moksheim
48122632
Helse Førde HF Marte Ulltang
99507591
Helse Møre og Romsdal HF Tone Seim Fuglset
97562408
Helse Nord RHF Øivind Skogstad Hansen
91739586
Helse Nord-Trøndelag HF Marlen Knutli
40212566
Helse- og omsorgsdepartementet Ragnhild Røhme Fjærtoft
94279154
Helse Stavanger HF Synnøve Strandenæs
90514770
Helsedirektoratet Janicke Fischer
97721390
Helseetaten i Oslo Sigrid Johnsen Vesteng
92431217
Henie Onstad Kunstsenter Camilla Sune
40244515
HL-senteret Ellen Emilie Stensrud
92046684
Høgskolen i Innlandet Bente Ovèdie Skogvang
95704433
Høgskolen i Molde Ragnhild Oddrun Ekren Brakstad
71214108
Høgskolen i Østfold Ragnar Knudsen
45472027
Høgskulen i Volda Roar Stokken
45240204
Høgskulen på Vestlandet Kristin Lofthus Hope
46473872
Høyskolen Kristiania Martin Frank Strand
47648013
Innlandet fylkeskommune Fredrik Bratlie
95080711
Institutt for samfunnsforskning Jo Saglie
99162131
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Ina Halle-Knutzen
48175837
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS Vibeke Lunheim
93656026
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS Beate Aasen Bøe
95890145
Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS Pål Kristen Langøien
48191399
Justismuseet Hilde Olsø
90766545
Jærmuseet Gunhild Hammeraas
90475656
Kainun institutti – Kvensk institutt Aili Eriksen
46811479
Kartverket Frank Johnsen
93875937
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning Tore Rafoss
99465715
Klima- og miljødepartementet Eirik Trygve Bøe
99619693
KODE Kunstmuseer og komponisthjem Frode Sandvik
99420218
Kompetanse Norge Katrine Utgård
97585893
Konkurransetilsynet Signe Aase Abrahamsen
41177446
Kraftmuseet - Norsk vasskraft- og industristadmuseum Dag Endre Opedal
90730769
Kreftforeningen Lill Thorsen
90013337
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Tore Rokkan
46965950
Kripos Eystein Myking
91755210
Kristiansand kommune Anja Nilsen
47718166
Kulturdepartementet Hilde Lea Næss
48159710
Kulturetaten i Oslo kommune Kirsti Gulowsen
95902752
Kulturrådet Rannveig Sjøvaag
97189501
Kulturtanken Charlotte Blanche Myrvold
92293032
Kunnskapsdepartementet Send e-post
Kunst i offentlige rom - KORO Trude Schjelderup Iversen
41664404
Kunsthøgskolen i Oslo Merete Lingjærde
90918358
Kystverket Tommy Haugsnes
48882142
LHL-klinikkene Eli Anne Nyerrød Kvarme
90667543
Lovisenberg diakonale høgskole Ørjan Landfald
97702706
Lovisenberg diakonale sykehus Maren Jeanette Komperød
95456410
Lørenskog kommune Elise Husevåg
91118324
Mattilsynet Aslaug Hagen
48128042
Meteorologisk institutt Jo Asplin
97705436
MF vitenskapelig høyskole Atle Ottesen Søvik
97548480
Midt-Troms museum Truls Nilsen
41444983
Miljødirektoratet Odd Arild Vik
99799583
Mjøsmuseet Rina Nysethbakken
95856621
Multiconsult Cornelis Horn Evensen
48409792
Munchmuseet Trine Otte Bak Nielsen
90679663
Musea i Sogn og Fjordane Stein Bårdsen Sandemose
48158340
Musea på Sunnmøre Solfrid Otterholm
97771815
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Kystmuseene Heidi Stenvold
91768422
Museene i Akershus Katja Nicolaysen
92612883
Museene i Sør-Trøndelag Lene Serine Strøm
97737329
Museet Midt IKS Geir Flakken
97735057
Museum Nord Send e-post
Museum Stavanger Mette Tveit
97717387
Museum Vest Sølvi Vik
99246324
Museumssenteret i Hordaland Ingrid Haugrønning
97528010
Møre og Romsdal fylkeskommune Arve Eiken Nytun
95707431
Møreforsking Send e-post
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering Thomas Johansen
41472246
Nasjonalbiblioteket Brynjar Kulset
99018283
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Birgitte Sauge
+47 47 28 64 85
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Ane-Marthe Solheim Skar
97661591
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Kjersti Holien Kristoffersen
90260737
NIFU Kristoffer Rørstad
92819722
NIKU Julian Cadamarteri
41699613
NILU - Norsk institutt for luftforskning Elise Rundén Pran
97015315
NINA Arne Follestad
93466704
NIVA - Norsk institutt for vannforskning Dag Øystein Hjermann
97655636
NLA Høgskolen Line Alice Ytrehus
90121058
Nofima Bjørn Tore Rotabakk
95741115
NOKUT Christin Drangsland
92815414
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid Silje Rem
41041564
NORCE Norwegian Research Centre Atle Blomgren
91528416
Nord universitet Robin Munkvold
99636598
Nordland fylkeskommune Stine Grøvdal Melsæther
41328841
Nordlandsforskning Jarle Løvland
98440580
Nordlandsmuseet Ida Beate Otterlei
90948686
Nordlandssykehuset HF Louise Kjelstrup
98034836
Nordnorsk kunstmuseum Tiina Portti
95154691
Nordnorsk vitensenter Hedinn Gunhildrud
95166699
Norges geologiske undersøkelse Martina Böhme
95839296
Norges handelshøyskole Sigrid Lise Nonås
41932918
Norges idrettshøgskole Ola Fosnæs
95213212
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lena Marie Kjøbli
91544501
Norges musikkhøgskole Anders Eggen
47400225
Norges vassdrags- og energidirektorat Kjetil Svangtun
90164047
Noroff University College Send e-post
Norsk barnebokinstitutt Øystein Espe Bae
99493932
Norsk Bergverksmuseum Per Øyvind Østensen
95805638
Norsk helsenett Rune Bruteig
93048871
Norsk institutt for bioøkonomi Inger Sundheim Fløistad
45227021
Norsk luftfartsmuseum Olav Gynnild
47080063
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Kjersti Nenseter
41420475
Norsk oljemuseum Trude Meland
48021983
Norsk polarinstitutt Magnus Andersen
97534069
Norsk Romsenter Hans Morten Synstnes
99208252
Norsk senter for folkemusikk og folkedans Tone Erlien Myrvold
93884950
Norsk teknisk museum Safina De Klerk
40729217
Norsvin Tale Marie Karlsson-Drangsholt
97549095
NORSØK Norsk senter for økologisk landbruk Atle Wibe
40480087
NSD - Norsk senter for forskningsdata Øyvind Straume
90011395
NTNU Lisbeth Aune
41419452
NTNU Samfunnsforskning Berit Therese Nilsen
99 53 46 76
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Ane Nærde
97713923
NUPI Elana Wilson Rowe
45004240
Nynorsk kultursentrum Guro Ljone
99461350
Nærings- og fiskeridepartementet Helga Marie Johnsen
90852903
Oljedirektoratet Kjetil Kaada
94878311
Oppfølgingsenheten Frisk Marte Ottesen
40240244
Oslo Museum Gazi Øzcan
90557542
Oslo universitetssykehus HF Linda Møllersen
95783281
OsloMet - storbyuniversitetet Erik Dahlgren
90550355
Patentstyret Geir-Kristian Slydahl
99388640
Politihøgskolen Lillis Rabbing
93085598
Preus museum Jens Gold
40442106
PRIO Gregory Reichberg
40286222
Randsfjordmuseet Kari-Mette Stavehaug Avtjern
41921929
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Åse Sagatun
91616646
Riksantikvaren Bjørn-Håkon Eketuft Rygh
92697369
Rogaland fylkeskommune Marianne Seim Abrahamsen
90 16 07 01
Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning Heidi Vinge
93413571
Ryfylkemuseet Anette Opheim
40471503
Sametinget Arne Håkon Thomassen
47853913
Samfunns- og næringslivsforskning Armando José Garcia Pires
93654688
Samisk høgskole Elisabeth Utsi Gaup
93899772
Sandnes kommune Baktash Shahrestani
91616572
Senter for grunnforskning Camilla Kottum Elmar
40675975
Signo kompetansesenter Sigrun Slettner
95774984
SINTEF Trine Marie Stene
93412584
Skatteetaten Send e-post
Språkrådet Marianne Aasgaard
92428097
St. Olavs hospital HF Hilde Dahl
90752450
Statens arbeidsmiljøinstitutt Ragnhild Beate Strand Østrem
95888547
Statens helsetilsyn Bente Kristin Smedbråten
90561003
Statens legemiddelverk Øyvind Holte
91523613
Statens vegvesen Mari Arnekleiv Bækkelund
40742424
Statistisk sentralbyrå Siv Hunstad
90552933
Statped Mari Skjesol Johansen
41412477
Statsbygg Mette Emilie Jakobsen
95134472
Stavanger kommune Knut Grøttland
48154273
Stiftelsen Arkivet Georg Kristoffer Berg Fjalsett
98415783
Stiftelsen Asta Ulla Lise Johansen
41047180
Stiftelsen Buskerudmuseet Ole Jacob Cranner
95993357
Stiftelsen Falstadsenteret Sebastian Klein
45093290
Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo Vidar Alne Paulsen
40433035
Stiftelsen Lillehammer museum Kåre Hosar
90627881
Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling Kjetil Lygre
98491792
Stiftelsen Nordmøre museum Berit Johanne Vorpbukt
91339211
Stiftelsen Norsk folkemuseum Linda Struksnes Moe
92412528
Stiftelsen Sør-Troms museum Sigri Skjegstad Lockert
97580548
Stiklestad Nasjonale Kultursenter Bodil Østerås
99462809
StormGeo Solbjørg Apeland
99254950
Stortinget Paul Stray
95282890
Sunnaas sykehus Send e-post
Svalbard museum Katja Eklund
92643705
Sykehuset i Vestfold HF Inge Ringheim
99786276
Sykehuset Innlandet HF Solveig Catharina Ligaarden
48124924
Sykehuset Telemark HF Caroline Schreiber
95846901
Sykehuset Østfold HF Jonas Bergan
40 21 80 21
Sørlandet sykehus HF Anne Kari Jansen
90142991
Sørlandets kunstmuseum Frank Falch
99355426
Sørsamisk museum og kultursenter, Saemien Sijte Erik Norberg
94017025
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS Torunn Børsting
47623729
Telemark museum Kirsten Tangen
92862046
Telemarksforsking Trond Erik Lunder
95859209
Transportøkonomisk institutt Kåre H. Skollerud
46414606
Troms og Finnmark fylkeskommune Marit Chruickshank
90503172
Trondheim kommune Tove Langlo Drilen
93665162
Trøndelag Forskning og Utvikling Ida-Camilla Løe
93220965
Trøndelag fylkeskommune Eirik Solheim
99263662
Tyrilistiftelsen Jacob Hystad
48025610
UiT Norges arktiske universitet Olaf B. Styrvold
91194005
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Jon Nornes
97017736
Universitetet i Agder Tom Roar Eikebrokk
99739907
Universitetet i Bergen Petter Jordan
41204149
Universitetet i Oslo Belinda Eikås Skjøstad
47390943
Universitetet i Stavanger Arnljot Corneliussen
90105205
Universitetet i Sørøst-Norge Inger-Lise Eriksrud Bergan
97197265
Universitets- og høgskolerådet Bente Ringlund Bunæs
977 89 297
Universitetssenteret på Svalbard Kim Senger
95291592
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helene Viktoria Mikkelsen
90600927
Utdanningsdirektoratet Dina Dalaaker
40202616
Utdanningsforbundet Astrid Kristin Moen Sund
45439097
Utenriksdepartementet Send e-post
Utlendingsdirektoratet Beate Martnes
Valdresmusea Solveig Strand
47364969
Varanger museum IKS Tove Kristiansen
48077108
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS Merete Camilla Ødegaard
94789540
Vest-Agder-museet Thorunn Lunde
90015849
Vestfold og Telemark fylkeskommune Knut Eskeland
45450396
Vestfoldmuseene IKS Aleksander Vågen Oxholm
92605356
Vestland fylkeskommune Kristine Rohde
90151318
Vestlandsforsking Eivind Brendehaug
95191752
Vestre Viken HF Parasto Engene
45043431
Veterinærinstituttet Morten Sandvik
47753310
VID vitenskapelige høgskole Hans Morten Haugen
47340649
Viken fylkeskommune Tryggve Csisar
99240621
Østfold interkommunale arkivselskap IKS Antonia Reime Aabø
93653520
Østfoldmuseene Thomas Roderick Ewart
91886618
Forskerforbundets studentlag Send e-post
Norske statsstipendiaters lag i Forskerforbundet Dagne Groven Myhren
92414112