Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Virksomhetstype

Sektor

Lokallag

Forskerforbundet har rundt 270 lokallag. Det skal etableres lokallag ved alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer.

Lokallag/forening Kontaktperson Telefon E-post
Forskerforbundet Send e-post
Agder fylkeskommune Tomas Brøvig Almås
90870117
Akershus universitetssykehus HF Brita Haugum
99739669
Akvaplan-niva Eva Susanne Leu
94849312
Anno museum Ida Kristine Teien
46668424
Ansgar høyskole Marie Strand Skånland
92621384
Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Anders Thorgersen
95784310
Arbeidstilsynet Marianne Fagerhaug
92269401
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Søren S. Sørensen
90126421
Arkivverket Jo Rune Ugulen Kristiansen
90540721
Árran - julevsáme guovdásj / lulesamisk senter Anne Kristin Gurák
95068961
Artsdatabanken Toril Loennechen Moen
41120689
Astrup Fearnley museet Therese Möllenhoff
22936069
Aust-Agder museum og arkiv Kari Helene Kullerud
90771888
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anette Hoel
41145767
Bergen kommune Bjarne Medby
97013680
Bergen Kunsthall Hilde Marie Pedersen
48211209
BerGenBio Endre Kjærland
93030099
Bodø kommune Trine Larsen
97013209
Byantikvaren i Oslo Thomas Overvaag Lie
90597026
Bymuseet i Bergen Knut Høiaas
47979595
Bærum kommune Kasper Flatland Solbu
48230736
Chr. Michelsens Institutt Aslak Jangård Orre
48176560
CICERO Karina Standal
95170417
Dalane Folkemuseum Jon Magne Bøe
93846989
De nasjonale forskningsetiske komiteene Ingrid Torp
98203223
Den norske kirke Send e-post
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Send e-post
Det Norske Videnskaps-Akademi Eirik Lislerud
41072420
Diakonhjemmet sykehus Edith Berntzen Hesselberg
99521017
Direktoratet for e-helse Gunnhild Orten
92283033
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Herdis Kolle
91848620
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Harald Fardal
90606586
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Terje Christensen
48230716
Drammen kommune Marie Wegge Nilsen
91851192
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Gjertrud Stordal
48198038
Equinor Eirik Øgaard
55104940
Fafo AVF Åse Berit Grødeland
91769114
Fagskolen Kristiania Finn McAlinden
92837818
Fiskeridirektoratet Ståle Berglund
90551344
Folkehelseinstituttet Kari Alver
97626167
Forskerforbundet Andreas Christensen
93006742
Forskningsrådet Lena Cappelen Endresen
97006137
Forsvarets etterretningshøgskole Send e-post
Forsvarets fellestjenester Frode Færøy
90623749
Forsvarets forskningsinstitutt Eirik Svinsås
92627767
Forsvarets høgskole Kjetil Enstad
91585116
Forsvarsstaben Christian Kjelstrup
98452600
Fortidsminneforeningen Send e-post
Frambu - senter for sjeldne diagnoser Marianne Nordstrøm
98241760
Fridtjof Nansens institutt Tor Håkon Jackson Inderberg
92016644
Frisk Spesialist Marte Ottesen
40240244
Geno Trygve Roger Solberg
97757333
Graminor Constantin Jansen
46505459
Handelshøyskolen BI Robert G. Hansen
98251733
Haraldsplass Diakonale Sykehus Aslaug Drotningsvik
97195746
Hardanger og Voss museum Heidi Richardson
41260697
Haugalandmuseet Madli Hjermann
90981024
Havforskningsinstituttet Nina Sylvia Liland
99540335
Helgeland museum Sissel Vintersol Lillebjerka
94899566
Helgelandssykehuset HF Silje Sørensen Thunes
40245548
Helse Bergen HF Robert Skar
99228518
Helse Fonna HF Eli Moksheim
48122632
Helse Førde HF Marte Ulltang
99507591
Helse Møre og Romsdal HF Tone Seim Fuglset
97562408
Helse Nord RHF Øivind Skogstad Hansen
91739586
Helse Nord-Trøndelag HF Thomas Kvitvang Reinan
41527149
Helse- og omsorgsdepartementet Monica Skjøld Johansen
47951221
Helse Stavanger HF Synnøve Strandenæs
90514770
Helsedirektoratet Janicke Fischer
97721390
Helseetaten i Oslo Sigrid Johnsen Vesteng
92431217
Henie Onstad Kunstsenter Camilla Sune
40244515
HL-senteret Cora Alexa Døving
92661399
Høgskolen i Innlandet Bente Ovédie Skogvang
95704433
Høgskolen i Molde Ragnhild Oddrun Ekren Brakstad
48405461
Høgskolen i Østfold Ragnar Knudsen
45472027
Høgskulen i Volda Torill Sølvi Engeseth
45806705
Høgskulen på Vestlandet Gjert-Anders Askevold
97097385
Høyskolen Kristiania Martin Frank Strand
47648013
Innlandet fylkeskommune Irene Skauen Sandodden
90961598
Institutt for samfunnsforskning Jo Saglie
99162131
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Ina Halle-Knutzen
48175837
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS Vibeke Lunheim
93656026
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Janny Sjåholm
98466881
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS Beate Aasen Bøe
95890145
Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS Pål Kristen Langøien
48191399
Justismuseet Hilde Olsø
90766545
Jærmuseet Gunhild Hammeraas
90475656
Kainun institutti – Kvensk institutt Aili Eriksen
46811479
Kartverket Frank Johnsen
93875937
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning Tore Rafoss
99465715
Klima- og miljødepartementet Ingvild Stephanie Swensen
99004171
KODE Kunstmuseer og komponisthjem Helga Anspach
98469994
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Send e-post
Kompetansesenteret Tannhelse Midt, Tkmidt Torunn Børsting
47623729
Konkurransetilsynet Signe Aase Abrahamsen
41177446
Kraftmuseet - Norsk vasskraft- og industristadmuseum Dag Endre Opedal
90730769
Kreftforeningen Mona Bjelland
99796799
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Hilde Pape
97183772
Kripos Eystein Myking
91755210
Kristiansand kommune Send e-post
Kulturdepartementet Tonje Johansson
90519768
Kulturetaten i Oslo kommune Kirsti Gulowsen
95902752
Kulturrådet Rannveig Sjøvaag
97189501
Kulturtanken Charlotte Blanche Myrvold
92293032
Kunnskapsdepartementet Ferdinand Mohn
48444280
Kunst i offentlige rom - KORO Trude Schjelderup Iversen
41664404
Kunsthøgskolen i Oslo Merete Lingjærde
90918358
Kystverket Tommy Haugsnes
48882142
LHL-klinikkene Stine Fallingen Ødegård
48277452
Lillestrøm kommune Send e-post
Lovisenberg diakonale høgskole Maria Iversen
91333586
Lovisenberg diakonale sykehus Maren Jeanette Komperød
95456410
Lørenskog kommune Elise Husevåg
91118324
Mattilsynet Aslaug Hagen
48128042
Meteorologisk institutt Jo Asplin
97705436
MF vitenskapelig høyskole Atle Ottesen Søvik
97548480
Midt-Troms museum Send e-post
Miljødirektoratet Odd Arild Vik
99799583
Mjøsmuseet Rina Nysethbakken
95856621
Munchmuseet Trine Otte Bak Nielsen
+4790679663
Musea i Sogn og Fjordane Mari Sofie Johanne Sandvik
97187632
Musea på Sunnmøre Solfrid Otterholm
97771815
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Kystmuseene Heidi Stenvold
91768422
Museene i Akershus Katja Nicolaysen
40429257
Museene i Sør-Trøndelag Christina Undrum Andersen
47668692
Museet Midt IKS Geir Flakken
97735057
Museum Nord Send e-post
Museum Stavanger Mette Tveit
97717387
Museum Vest Joakim Gusland
95122637
Museumssenteret i Hordaland Ingrid Haugrønning
97528010
Møre og Romsdal fylkeskommune Arve Eiken Nytun
95707431
Møreforsking Kristina Kjersem
47824984
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering Thomas Johansen
41472246
Nasjonalbiblioteket Brynjar Kulset
99018283
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Birgitte Sauge
47286485
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Else-Marie Augusti
97734012
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Kjersti Holien Kristoffersen
90260737
NIFU Kristoffer Rørstad
92819722
NIKU Julian Cadamarteri
41699613
NILU - Norsk institutt for luftforskning Elise Rundén Pran
97015315
NINA Mari Jokerud
97083099
NIVA - Norsk institutt for vannforskning Dag Øystein Hjermann
97655636
NLA Høgskolen Liv Iren Hognestad
90129436
Nofima Bjørn Tore Rotabakk
95741115
NOKUT Christin Drangsland
92815414
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid Ida Kristine Lindkvist
95960927
NORCE Norwegian Research Centre Atle Blomgren
91528416
Nord universitet Robin Munkvold
99636598
Nordland fylkeskommune Stine Grøvdal Melsæther
41328841
Nordlandsforskning Karin Marie Antonsen
98670603
Nordlandsmuseet Ida Beate Otterlei
90948686
Nordlandssykehuset HF Louise Kjelstrup
98034836
Nordnorsk kunstmuseum Send e-post
Norges geologiske undersøkelse Lena Rubensdotter
47615487
Norges handelshøyskole Sigrid Lise Nonås
41932918
Norges idrettshøgskole Christian Thue Bjørndal
40898766
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lena Marie Kjøbli
91544501
Norges musikkhøgskole Anders Eggen
47400225
Norges vassdrags- og energidirektorat Send e-post
Norsk barnebokinstitutt Niklas Ross Lello
93412654
Norsk Bergverksmuseum Kine Kristoffersen
41464052
Norsk Helsenett Rune Bruteig
93048871
Norsk institutt for bioøkonomi Inger Sundheim Fløistad
45227021
Norsk luftfartsmuseum Olav Gynnild
47080063
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Kristin Fagerlid
92291801
Norsk oljemuseum Trude Meland
48021983
Norsk polarinstitutt Magnus Andersen
97534069
Norsk Romsenter Hans Morten Synstnes
99208252
Norsk senter for folkemusikk og folkedans Tone Erlien Myrvold
93884950
Norsk teknisk museum Safina De Klerk
40729217
Norsvin Maren van Son
91360240
NORSØK Norsk senter for økologisk landbruk Atle Wibe
40480087
Nortura Send e-post
NSD - Norsk senter for forskningsdata Øyvind Straume
90011395
NTNU Lisbeth Aune
41419452
NTNU Samfunnsforskning Berit Therese Nilsen
99534676
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Marit Reer
98633446
NUPI Benjamin de Carvalho
41429826
Nynorsk kultursentrum Stein Arnold Hevrøy
95143758
Nærings- og fiskeridepartementet Helga Marie Johnsen
90852903
Oljedirektoratet Kjetil Kaada
94878311
Oslo Museum Gazi Øzcan
94149242
Oslo Nye Høyskole Nikolai Brandal
46547507
Oslo universitetssykehus HF Lars O. Baumbusch
98676915
OsloMet - storbyuniversitetet Erik Dahlgren
90550355
Patentstyret Bente Fjeldberg
47268916
Politihøgskolen Lillis Rabbing
93085598
Preus museum Jens Gold
40442106
PRIO Gregory Reichberg
40286222
Randsfjordmuseet Kari-Mette Stavehaug Avtjern
41921929
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Åse Sagatun
91616646
Riksantikvaren Bjørn-Håkon Eketuft Rygh
92697369
Rogaland fylkeskommune Lars Søgaard Sørensen
48257737
Romsdalsmuseet Send e-post
Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning Eirik Magnus Fuglestad
98831957
Ryfylkemuseet Arp Frerich Schmidt
46808379
Sametinget Inger Anne Pulk
41325680
Samfunns- og næringslivsforskning Armando José Garcia Pires
93654688
Samisk høgskole Inga Påve Idivuoma
0046702620053
Sandnes kommune Baktash Shahrestani
91616572
Senter for grunnforskning Camilla Kottum Elmar
40675975
Signo kompetansesenter Sigrun Slettner
95774984
SINTEF Trine Marie Stene
93412584
Skatteetaten Send e-post
Språkrådet Marianne Aasgaard
92428097
St. Olavs hospital HF Hilde Dahl
90752450
Statens arbeidsmiljøinstitutt Torunn Ervik
95130890
Statens helsetilsyn Bente Kristin Smedbråten
90561003
Statens legemiddelverk Øyvind Holte
91523613
Statens vegvesen Jan Kristian Jensen
40202790
Statistisk sentralbyrå Siv Hunstad
90552933
Statped Mari Skjesol Johansen
41412477
Statsbygg Mette Emilie Jakobsen
95134472
Statsforvalteren i Innlandet Heidi Marie Kragerud
99512671
Statsforvalteren i Nordland Sidsel Schjelderup
47757410
Statsforvalteren i Trøndelag Tore Haugnes
93651384
Stavanger kommune Gurid Lomeland
90093069
Steinerhøyskolen Send e-post
Stiftelsen Arkivet Bjørn Tore Rosendahl
92089218
Stiftelsen Asta Ulla Lise Johansen
41047180
Stiftelsen Buskerudmuseet Anette Opheim
40471503
Stiftelsen Falstadsenteret Sebastian Klein
45093290
Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo Vidar Alne Paulsen
40433035
Stiftelsen Lillehammer museum Jan Ove Vasaasen
48038715
Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling Kjetil Lygre
98491792
Stiftelsen Nordmøre museum Berit Johanne Vorpbukt
91339211
Stiftelsen Norsk folkemuseum Linda Struksnes Moe
92412528
Stiftelsen Sør-Troms museum Sigri Skjegstad Lockert
97580548
Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida Send e-post
Stiklestad Nasjonale Kultursenter Bodil Østerås
99462809
StormGeo Solbjørg Apeland
99254950
Stortinget Send e-post
Sunnaas sykehus Send e-post
Svalbard museum Katja Eklund
92643705
Sykehuset i Vestfold HF Inger Lill Anthonisen
92049023
Sykehuset Innlandet HF Solveig Catharina Ligaarden
48124924
Sykehuset Telemark HF Caroline Schreiber
95846901
Sykehuset Østfold HF Christina Huse Jøssund
97068986
Sørlandet sykehus HF Anne Kari Jansen
90142991
Sørlandets kunstmuseum Frank Falch
99355426
Sørsamisk museum og kultursenter, Saemien Sijte Erik Norberg
94017025
Telemark museum Kirsten Tangen
92862046
Telemarksforsking Trond Erik Lunder
95859209
Transportøkonomisk institutt Fredrik Alexander Gregersen
48254732
Troms og Finnmark fylkeskommune Harald G. Johnsen
92605562
Trondheim kommune Silje Skog
92211121
Trøndelag fylkeskommune Eirik Solheim
99263662
Tyrilistiftelsen Anne Himberg-Sundet
98829122
UiT Norges arktiske universitet Ellen Karoline Dahl
92829334
Unicare Send e-post
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Jon Nornes
97017736
Universitetet i Agder Tom Roar Eikebrokk
99739907
Universitetet i Bergen Petter Jordan
41204149
Universitetet i Oslo Belinda Eikås Skjøstad
47390943
Universitetet i Stavanger Arnljot Corneliussen
90105205
Universitetet i Sørøst-Norge Ansgar Ødegård
97683799
Universitets- og høgskolerådet Ella Ghosh
94171047
Universitetssenteret på Svalbard Send e-post
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Merethe Larsen
97655298
Utdanningsdirektoratet Benedicte Helgesen Bergseng
92060409
Utdanningsforbundet Astrid Kristin Moen Sund
45439097
Utenriksdepartementet Toril Ivarsøy
91133915
Utlendingsdirektoratet Beate Martnes
Valdresmusea Solveig Strand
47364969
Varanger museum IKS Tove Kristiansen
48077108
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS Merete Camilla Ødegaard
94789540
Vest-Agder-museet Thorunn Lunde
90015849
Vestfold og Telemark fylkeskommune Knut Eskeland
45450396
Vestfoldmuseene IKS Aleksander Vågen Oxholm
92605356
Vestland fylkeskommune Kristine Rohde
90151318
Vestlandsforsking Eivind Brendehaug
95191752
Vestre Viken HF Parasto Engene
45043431
Veterinærinstituttet Christiane Kruse Fæste
93883796
VID vitenskapelige høgskole Hans Morten Haugen
47340649
Viken fylkeskommune Tryggve Csisar
99240621
Østfold interkommunale arkivselskap IKS Antonia Reime Aabø
93653520
Østfoldmuseene Hege Steen Langvik
47977793
Ålesund kommune Birgit Fylling
93461016
Forskerforbundets studentlag Send e-post
Norske statsstipendiaters lag i Forskerforbundet Dagne Groven Myhren
92414112