Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Virksomhetstype

Sektor

Lokallag

Forskerforbundet har rundt 270 lokallag. Det skal etableres lokallag ved alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer.

Lokallag/forening Kontaktperson Telefon E-post
Forskerforbundet Send e-post
Agder fylkeskommune Tomas Brøvig Almås
90870117
Akershus universitetssykehus HF Brita Haugum
99739669
Akvaplan-niva Eva Susanne Leu
94849312
Anno museum Ida Kristine Teien
46668424
Ansgar høyskole Martin Jakobsen
91727375
Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Anders Thorgersen
95784310
Arbeidstilsynet Marianne Fagerhaug
92269401
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Søren S. Sørensen
90126421
Arkiv Øst Antonia Reime Aabø
93653520
Arkivverket Jo Rune Ugulen Kristiansen
90540721
Árran - julevsáme guovdásj / lulesamisk senter Anne Kristin Gurák
95068961
Artsdatabanken Knut Anders Hovstad
97121414
Aust-Agder museum og arkiv Satu Hannele Fors
96095317
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Karen-Sofie Pettersen
94155023
Bergen kommune Ståle Krantz Bruland
41105666
Bergen Kunsthall Hilde Marie Pedersen
48211209
BerGenBio Endre Kjærland
93030099
Bodø kommune Trine Larsen
97013209
Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter Trine Faltinsen
93810924
Byantikvaren i Oslo Eivind Torkjelsson
48027673
Bymuseet i Bergen Knut Høiaas
47979595
Bærum kommune Kasper Flatland Solbu
48230736
Chr. Michelsens Institutt Aslak Jangård Orre
48176560
CICERO Mikkel Vindegg
95152486
Dalane Folkemuseum Jon Magne Bøe
93846989
De nasjonale forskningsetiske komiteene Ingrid Torp
98203223
Den norske kirke Anne Lill Lia
95487800
Det Norske Videnskaps-Akademi Eirik Lislerud
41072420
Diakonhjemmet sykehus Tuva Moseng
47306697
Direktoratet for e-helse Ida Holmseth Heien
97176643
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Herdis Kolle
91848620
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Harald Fardal
90606586
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Elisabeth Lindbo Hansen
41647353
Drammen kommune Kari Helene Kristiansen
99228462
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Gjertrud Stordal
48198038
Equinor Eirik Øgaard
55104940
Fafo AVF Åse Berit Grødeland
91769114
Fagskolen Kristiania Finn McAlinden
92837818
Falck Norge Marte Ottesen
40240244
Fiskeridirektoratet Ståle Berglund
90551344
Folkehelseinstituttet Kari Alver
97626167
Forskerforbundet Andreas Christensen
93006742
Forskningsrådet Lillian Margrethe Baltzrud
95869333
Forsvarets fellestjenester Frode Færøy
90623749
Forsvarets forskningsinstitutt Eirik Svinsås
92627767
Forsvarets høgskole Robin Marc Allers
90662421
Forsvarsstaben Christian Kjelstrup
98452600
Fortidsminneforeningen Send e-post
Frambu - senter for sjeldne diagnoser Marianne Nordstrøm
98241760
Fridtjof Nansens institutt Tor Håkon Jackson Inderberg
92016644
Geno Arne Gjuvsland
90054704
Graminor Constantin Jansen
46505459
Handelshøyskolen BI Robert G. Hansen
98251733
Haraldsplass Diakonale Sykehus Aslaug Drotningsvik
97195746
Hardanger og Voss museum Heidi Richardson
41260697
Haugalandmuseet Linda Merete Høie
90770870
Havforskningsinstituttet Nina Sylvia Liland
99540335
Helgeland museum Sissel Vintersol Lillebjerka
94899566
Helgelandssykehuset HF Silje Sørensen Thunes
40245548
Helse Bergen HF Kristine Kjerpeseth Johannessen
99030185
Helse Fonna HF Eli Moksheim
48122632
Helse Førde HF Marte Ulltang
99507591
Helse Møre og Romsdal HF Tone Seim Fuglset
97562408
Helse Nord RHF Øivind Skogstad Hansen
91739586
Helse Nord-Trøndelag HF Mari-Anne Erstein
46423691
Helse- og omsorgsdepartementet Monica Skjøld Johansen
47951221
Helse Stavanger HF Synnøve Strandenæs
90514770
Helsedirektoratet Anne Solberg
47378485
Helseetaten i Oslo Sigrid Johnsen Vesteng
92431217
Henie Onstad Kunstsenter Susanne Østby Sæther
92406932
HL-senteret Cora Alexa Døving
92661399
Høgskolen i Innlandet Bente Ovédie Skogvang
95704433
Høgskolen i Molde Ragnhild Oddrun Ekren Brakstad
48405461
Høgskolen i Østfold Ragnar Knudsen
45472027
Høgskulen i Volda Torill Sølvi Engeseth
45806705
Høgskulen på Vestlandet Gjert-Anders Askevold
97097385
Høyskolen Kristiania Elin Ørjasæter
92424084
Innlandet fylkeskommune Irene Skauen Sandodden
90961598
Institutt for samfunnsforskning Audun Fladmoe
92482023
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Ina Halle-Knutzen
48175837
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS Vibeke Lunheim
93656026
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Janny Sjåholm
98466881
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS Lene Bøe
97651617
Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS Pål Kristen Langøien
48191399
Justismuseet Hilde Olsø
90766545
Jærmuseet Jeanne Alicia Dalbu
97674035
Kainun institutti – Kvensk institutt Aili Eriksen
46811479
Kartverket Frank Johnsen
93875937
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning Tore Rafoss
99465715
Klima- og miljødepartementet Ingvild Stephanie Swensen
99004171
KODE Kunstmuseer og komponisthjem Helga Anspach
98469994
Kommunal- og distriktsdepartementet Send e-post
Kompetansesenteret Tannhelse Midt, Tkmidt Torunn Børsting
47623729
Konkurransetilsynet Signe Aase Abrahamsen
41177446
Kraftmuseet - Norsk vasskraft- og industristadmuseum Dag Endre Opedal
90730769
Kreftforeningen Mona Bjelland
99796799
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Klaus Bergander
91161359
Kripos Eystein Myking
91755210
Kristiansand kommune Send e-post
Kultur- og likestillingsdepartementet Tonje Johansson
90519768
Kulturetaten i Oslo kommune Kirsti Gulowsen
95902752
Kulturrådet Rannveig Sjøvaag
97189501
Kulturtanken Charlotte Blanche Myrvold
92293032
Kunnskapsdepartementet Ferdinand Mohn
48444280
Kunst i offentlige rom - KORO Trude Schjelderup Iversen
41664404
Kunsthøgskolen i Oslo Kirsti Bræin
94523352
Kystverket Tommy Haugsnes
48882142
LHL-klinikkene Stine Fallingen Ødegård
48277452
Lovisenberg diakonale høgskole Hanne Maria Bingen
97132136
Lovisenberg diakonale sykehus Karoline Randsborg
91008704
Lørenskog kommune Send e-post
Mattilsynet Aslaug Hagen
48128042
Meteorologisk institutt Pernille Borander
90291249
MF vitenskapelig høyskole Atle Ottesen Søvik
97548480
Midt-Troms museum Send e-post
Miljødirektoratet Karen Lone
90939048
Mjøsmuseet Rina Nysethbakken
95856621
Munchmuseet Trine Otte Bak Nielsen
90679663
Musea i Sogn og Fjordane Mari Sofie Johanne Sandvik
97187632
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Kystmuseene Heidi Stenvold
91768422
Museene i Akershus Cathrine Arnesen
92240030
Museene i Sør-Trøndelag Christina Undrum Andersen
47668692
Museet Midt IKS Geir Flakken
97735057
Museum Nord Send e-post
Museum Stavanger Lene Amalie Aadahl
91617498
Museum Vest Joakim Gusland
95122637
Museumssenteret i Hordaland Ingrid Haugrønning
97528010
Møre og Romsdal fylkeskommune Arve Eiken Nytun
95707431
Møreforsking Kristina Kjersem
47824984
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering Thomas Johansen
41472246
Nasjonalbiblioteket Brynjar Kulset
99018283
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Dag Hensten
99502242
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Ragnhild Elise Brinchmann Johansen
93011902
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Kjersti Holien Kristoffersen
90260737
NIFU Lone Wanderås Fossum
92856534
NIKU Julian Cadamarteri
41699613
NILU - Norsk institutt for luftforskning Elise Rundén Pran
97015315
NINA Hanno Sandvik
94813665
NIVA - Norsk institutt for vannforskning Dag Øystein Hjermann
97655636
NLA Høgskolen Liv Iren Hognestad
90129436
Nofima Bjørn Tore Rotabakk
95741115
NOKUT Christin Drangsland
92815414
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid Ida Kristine Lindkvist
95960927
NORCE Norwegian Research Centre Atle Blomgren
91528416
Nord universitet Robin Munkvold
99636598
Nordland fylkeskommune Stine Grøvdal Melsæther
41328841
Nordlandsforskning Karin Marie Antonsen
98670603
Nordlandsmuseet Ida Beate Otterlei
90948686
Nordlandssykehuset HF Marthe Bergseth
41633631
Nordnorsk kunstmuseum Rebecca Bayram
41331482
Norges geologiske undersøkelse Ana Banica
99215282
Norges handelshøyskole Sigrid Lise Nonås
41932918
Norges idrettshøgskole Christian Thue Bjørndal
40898766
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lena Marie Kjøbli
91544501
Norges musikkhøgskole Anders Eggen
47400225
Norges vassdrags- og energidirektorat Send e-post
Norsk barnebokinstitutt Niklas Ross Lello
93412654
Norsk Bergverksmuseum Kine Kristoffersen
41464052
Norsk Helsenett Rudolph Brynn
47465767
Norsk institutt for bioøkonomi Inger Sundheim Fløistad
45227021
Norsk luftfartsmuseum Olav Gynnild
47080063
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Kristin Fagerlid
92291801
Norsk oljemuseum Trude Meland
48021983
Norsk polarinstitutt Sigrid Gjessing Lind
48218555
Norsk Romsenter Hans Morten Synstnes
99208252
Norsk senter for folkemusikk og folkedans Tone Erlien Myrvold
93884950
Norsk teknisk museum Safina De Klerk
40729217
Norsvin Maren van Son
91360240
NORSØK Norsk senter for økologisk landbruk Atle Wibe
40480087
Nortura Send e-post
NTNU Lisbeth Aune
41419452
NTNU Samfunnsforskning Berit Therese Nilsen
99534676
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Görel Bringedal
91527428
NUPI Benjamin de Carvalho
41429826
Nynorsk kultursentrum Stein Arnold Hevrøy
95143758
Nærings- og fiskeridepartementet Helga Marie Johnsen
90852903
Oljedirektoratet Jorge Sanchez-Borque
98620181
Oslo Museum Gazi Øzcan
94149242
Oslo Nye Høyskole Nikolai Brandal
46547507
Oslo universitetssykehus HF Linda Møllersen
95783281
OsloMet - storbyuniversitetet Erik Dahlgren
90550355
Patentstyret Bente Fjeldberg
47268916
Politihøgskolen Lillis Rabbing
93085598
Preus museum Jens Gold
40442106
PRIO Gregory Reichberg
40286222
Randsfjordmuseet Finn Grøndahl
90587789
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Åse Sagatun
91616646
Riksantikvaren Bjørn-Håkon Eketuft Rygh
92697369
Rogaland fylkeskommune Lars Søgaard Sørensen
48257737
Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning Eirik Magnus Fuglestad
98831957
Ryfylkemuseet Arp Frerich Schmidt
46808379
Sametinget Inger Anne Pulk
41325680
Samfunns- og næringslivsforskning Armando José Garcia Pires
93654688
Samisk høgskole Inga Påve Idivuoma
0046702620053
Sandnes kommune Baktash Shahrestani
91616572
Senter for grunnforskning Camilla Kottum Elmar
97955383
Signo kompetansesenter Sigrun Slettner
95774984
Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Jon Nornes
97017736
SINTEF Trine Marie Stene
93412584
Skatteetaten Send e-post
Språkrådet Marianne Aasgaard
92428097
St. Olavs hospital HF Hilde Dahl
90752450
Statens arbeidsmiljøinstitutt Torunn Ervik
95130890
Statens helsetilsyn Bente Kristin Smedbråten
90561003
Statens legemiddelverk Øyvind Holte
91523613
Statens vegvesen Jan Kristian Jensen
40202790
Statistisk sentralbyrå Aslaug Hurlen Foss
90965959
Statped Mari Skjesol Johansen
41412477
Statsbygg Mette Emilie Jakobsen
95134472
Statsforvalteren i Innlandet Heidi Marie Kragerud
99512671
Statsforvalteren i Nordland Sidsel Schjelderup
47757410
Statsforvalteren i Trøndelag Tore Haugnes
93651384
Stavanger kommune Cesilie Mikalsen Kalvenes
92085014
Stiftelsen Arkivet Bjørn Tore Rosendahl
92089218
Stiftelsen Asta Ulla Lise Johansen
41047180
Stiftelsen Buskerudmuseet Anette Opheim
40471503
Stiftelsen Falstadsenteret Arne Langås
45439140
Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo Vidar Alne Paulsen
40433035
Stiftelsen Lillehammer museum Jan Ove Vasaasen
48038715
Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling Kjetil Lygre
98491792
Stiftelsen Nordmøre museum Berit Johanne Vorpbukt
91339211
Stiftelsen Norsk folkemuseum Bergljot Øyrehagen Geist
92442281
Stiftelsen Sør-Troms museum Lene Sigrunn Hansen
91135117
Stiftinga Viti Cecilie Rørstad
99425888
Stiklestad Nasjonale Kultursenter Bodil Østerås
99462809
StormGeo Solbjørg Apeland
99254950
Stortinget Benedicte Haraldstad Frostad
92271110
Sunnaas sykehus Send e-post
Svalbard museum Linda Moe
92412528
Sykehuset i Vestfold HF Inger Lill Anthonisen
92049023
Sykehuset Innlandet HF Solveig Catharina Ligaarden
48124924
Sykehuset Telemark HF Caroline Schreiber
95846901
Sykehuset Østfold HF Eivind Hasvik
41428697
Sørlandet sykehus HF Anne Kari Jansen
90142991
Sørlandets kunstmuseum Frank Falch
99355426
Sørsamisk museum og kultursenter, Saemien Sijte Erik Norberg
94017025
Telemark museum Kirsten Tangen
92862046
Telemarksforsking Ole Marius Hylland
92436887
Transportøkonomisk institutt Elise Caspersen
92244452
Troms og Finnmark fylkeskommune Harald G. Johnsen
94153639
Trondheim kommune Siril Garmannvik Johansen
41433808
Trøndelag fylkeskommune Eirik Solheim
99263662
Tyrilistiftelsen Anne Himberg-Sundet
98829122
UiT Norges arktiske universitet Ellen Karoline Krane Dahl
92829334
Unicare Send e-post
Universitetet i Agder Tom Roar Eikebrokk
99739907
Universitetet i Bergen Petter Jordan
41204149
Universitetet i Oslo Belinda Eikås Skjøstad
47390943
Universitetet i Stavanger Arnljot Corneliussen
90105205
Universitetet i Sørøst-Norge Ansgar Ødegård
97683799
Universitets- og høgskolerådet Ella Ghosh
94171047
Universitetssenteret på Svalbard Frank Nilsen
92659410
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Merethe Larsen
97655298
Utdanningsdirektoratet Benedicte Helgesen Bergseng
92060409
Utdanningsforbundet Astrid Kristin Moen Sund
45439097
Utenriksdepartementet Toril Ivarsøy
91133915
Utlendingsdirektoratet Beate Martnes
Valdresmusea Solveig Strand
47364969
Varanger museum IKS Tove Kristiansen
48077108
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS Merete Camilla Ødegaard
94789540
Vest-Agder-museet Thorunn Lunde
90015849
Vestfold og Telemark fylkeskommune Knut Eskeland
45450396
Vestfoldmuseene IKS Fredrik Bjønnes
41506819
Vestland fylkeskommune Erlend Hofstad
98693849
Vestlandsforsking Eivind Brendehaug
95191752
Vestre Viken HF Parasto Engene
45043431
Veterinærinstituttet Christiane Kruse Fæste
93883796
VID vitenskapelige høgskole Tone Lindheim
91656505
Viken fylkeskommune Tryggve Csisar
99240621
Østfoldmuseene Hege Steen Langvik
47977793
Ålesund kommune Birgit Fylling
93461016
Forskerforbundets studentlag Send e-post
Norske statsstipendiaters lag i Forskerforbundet Dagne Groven Myhren
92414112