Om oss

Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet ble oppretta samtidig med museet i 2003. Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet er en sammenslåing av de tidligere lokallaga ved Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Riksutstillinger, Arkitekturmuseet og Kunstindustrimuseet.

Hva særpreger Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet:

  • Vi organiserer medlemmer med høyere utdannelse i vitenskapelige stillinger og teknisk administrative stillinger. Vi har medlemmer innen fagfelt som bibliotek, samling, formidling, samlingsforvaltning, kommunikasjon og ledelse.
  • Vi har lang erfaring med fagforeningsarbeid i museet som lønnsforhandlinger, omstilling, omorganiseringer, konfliktløsning og personalsaker.