Forskerforbundet ved Frambu - senter for sjeldne diagnoser