Forskerforbundet ved Forsvarets høgskole

Styret

Per Byrkjeland

Leder

Telefon

48250605

Adelina Trolle Andersen

Nestleder

Telefon

95092921

Håkon Lunde Saxi

Nestleder

Telefon

99278704

E-post

hsaxi@mil.no

Jonas Hinrichsen Gjervold

Styremedlem

Telefon

40044818

Lars Peder Haga

Styremedlem

Telefon

98446508

E-post

lhaga@mil.no

Irene Beyer Log

Styremedlem

Telefon

99163739

E-post

ilog@mil.no

Carsten F. Rønnfeldt

Styremedlem

Telefon

41556155

Hege Kristine Skilleås

Styremedlem

Telefon

97525604

Terje Fykse

Varamedlem

Telefon

93497333

E-post

tfykse@mil.no

Gunhild Foss Heggem

Varamedlem

Telefon

97505680

Camilla Ulleland Hoel

Varamedlem

Telefon

41556565

E-post

cahoel@mil.no

Stian Kjeksrud

Varamedlem

Telefon

92412429

Anna Therese Klingstedt

Varamedlem

Telefon

99092284

Morten Nordhagen Ottosen

Varamedlem

Telefon

98081349

Sigurd Christian Sørlie

Varamedlem

Telefon

97967588