Forskerforbundet ved Forsvarets høgskole

Styret

Per Byrkjeland

Leder

Telefon

48250605

Adelina Trolle Andersen

Nestleder

Telefon

95092921

Håkon Lunde Saxi

Nestleder

Telefon

99278704

Jonas Hinrichsen Gjervold

Styremedlem

Telefon

40044818

Lars Peder Haga

Styremedlem

Telefon

98446508

Irene Beyer Log

Styremedlem

Telefon

99163739

Carsten F. Rønnfeldt

Styremedlem

Telefon

41556155

Hege Kristine Skilleås

Styremedlem

Telefon

97525604

Terje Fykse

Varamedlem

Telefon

93497333

Gunhild Foss Heggem

Varamedlem

Telefon

97505680

Stian Kjeksrud

Varamedlem

Telefon

92412429

Anna Therese Klingstedt

Varamedlem

Telefon

99092284

Unn Næss

Varamedlem

Telefon

99596283

Morten Nordhagen Ottosen

Varamedlem

Telefon

98081349

Sigurd Christian Sørlie

Varamedlem

Telefon

97967588