Velkommen til Forskerforbundet ved NTNU.

Forskerforbundet er den største fagforeningen for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Forskerforbundet ved NTNU er et lokallag bemannet med tre tillitsvalgte på heltid. Vi bistår medlemmer i enkeltsaker, samtidig som vi jobber overordnet med politiske saker. Vi jobber for økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for våre medlemmer. Våre medlemmer er ansatt i vitenskapelige, teknisk-administrative og bibliotekfaglige stillinger.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på e-post.
Vi har kontor i PFI bygget på Gløshaugen.