Om oss

Forskerforbundet organiserer ansatte i forskning og høyere utdanning som innehar en vitenskapelig, administrativ eller annen faglig stilling som krever høyere utdanning. Vi tilbyr også studentmedlemskap og pensjonistmedlemskap.

Forskerforbundet ved UNN HF organiserer idag en bred gruppe ansatte (Forskere, kliniske ernæringsfysiologer, administrativt ansatte, ledere, rådgivere, overingeniør, avdelingsingeniør, yrkeshygienikere, spesialkonsulenter osv). Vi er over 131 medlemmer fordelt på de fleste klinikker og stabsfunksjoner og har selvstendig forhandlingsrett og egen overenskomst med Helseforetaket.