Organisasjonsnummer og kontoopplysninger

Organisasjonsnummer 971 422 505
Bankkonto kontingent 8101.51.77837
Bankkonto annet 8101.28.96883