Forskerforbundets forsikringskontor
PostadressePostboks 553, 1327 Lysaker
Telefon+47 23 11 35 78
E-post[email protected]
Medlemsservice
Henvendelser til medlemsservice rettes til
E-post[email protected]
Kurs
Henvendelser som gjelder våre kurs rettes til
E-post[email protected]
Regnskap
Henvendelser om lokallags- og foreningsregnskap rettes til
E-post[email protected]

Organisasjonsnummer og kontoopplysninger

Organisasjonsnummer 971 422 505
Bankkonto kontingent 8101.51.77837
Bankkonto annet 8101.28.96883