Om oss

Forskerforbundet ved Nord universitet ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har i dag ca. 450 medlemmer - fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Forskerforbundet er med ca. 25 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.