Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket

Styret

photo
Brynjar Kulset

Leder

Telefon

99018283

Trond Haugen

Nestleder

Telefon

98666927

Anne Berit Hjerpbakk

Økonomiansvarlig

Styremedlem

Telefon

48036684

Siv Frøydis Berg

Styremedlem

Telefon

99481208

Tove Giskeødegård

Styremedlem

Telefon

92259158

Kristin Michalsen

Styremedlem

Telefon

48113836

Jenny Rimer

Styremedlem

Telefon

95859372

Petter Wold

Styremedlem

Telefon

97588638

Line Eidstø

Varamedlem

Telefon

45057030

Andre Kåsen

Varamedlem

Telefon

46225827