Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket

Styret

photo
Brynjar Kulset

Leder

Telefon

99018283

Trond Haugen

Nestleder

Telefon

98666927

Petter Wold

Økonomiansvarlig

Styremedlem

Telefon

97588638

Siv Frøydis Berg

Styremedlem

Telefon

99481208

Tove Giskeødegård

Styremedlem

Telefon

92259158

Anne Berit Hjerpbakk

Styremedlem

Telefon

48036684

Kari Mathisen

Styremedlem

Telefon

46696290

Kristin Michalsen

Styremedlem

Telefon

48113836

Line Eidstø

Varamedlem

Telefon

45057030

Kristin Fagerlid

Varamedlem

Telefon

92291801