Forskerforbundet ved Folkehelseinstituttet

Styret

Kari Alver

Leder

Økonomiansvarlig

Telefon

97626167

Kristin Hodne

Nestleder

Telefon

90262304

Even Birkeland

Styremedlem

Telefon

48007084

Steffan Daniel Bos-Haugen

Styremedlem

Telefon

96016326

Hildegunn Dahl

Styremedlem

Telefon

45194849

Danica Grahek-Ogden

Styremedlem

Telefon

41853942

Tim Hofer

Styremedlem

Telefon

99883738

Ida Laake

Styremedlem

Telefon

97636861

Ståle Nygård

Styremedlem

Telefon

95129127

Kristian Alfsnes

Varamedlem

Telefon

93236166

Elin Kristin Bye

Varamedlem

Telefon

95945568

Thomas Nilsen

Varamedlem

Telefon

47277181

Tonje Zahl-Thanem

Varamedlem

Telefon

90607268