Forskerforbundet ved Folkehelseinstituttet

Styret

Kari Alver

Leder

Telefon

97626167

Kristin Hodne

Nestleder

Telefon

90262304

Severin Zinöcker

Økonomiansvarlig

Styremedlem

Telefon

40844096

Danica Grahek-Ogden

Styremedlem

Telefon

41853942

Vida Hamidi

Styremedlem

Telefon

40148059

Tim Hofer

Styremedlem

Telefon

99883738

Ida Laake

Styremedlem

Telefon

97636861

Inger Synnøve Moan

Styremedlem

Telefon

95972064

Kjersti Andersen Nerhus

Styremedlem

Telefon

48000914

Kristian Alfsnes

Varamedlem

Telefon

93236166

Elin Kristin Bye

Varamedlem

Telefon

95945568

Thomas Nilsen

Varamedlem

Telefon

47277181

Ann-Karin Olsen

Varamedlem

Telefon

92035022