Forskerforbundet ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Kontaktperson

Ragnhild Elise Brinchmann Johansen

Leder

Telefon

93011902

Styret

Ragnhild Elise Brinchmann Johansen

Leder

Økonomiansvarlig

Telefon

93011902

Annika Lisa Belisle

Styremedlem

Telefon

92240802