Forskerforbundet ved Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Kystmuseene

Kontaktperson

Nina Planting Mølmann

Leder

Styremedlem

Telefon

91111618

Styret

Nina Planting Mølmann

Leder

Styremedlem

Telefon

91111618

Linn Adelsten Christiansen

Økonomiansvarlig

Telefon

91510687