Om oss

Forskerforbundet ved KD ble opprettet desember 1998. Forskerforbundet sentralt er medlem av hovedorganisasjonen UNIO. I KD deltar vi også i UNIO-samarbeidet.

Forskerforbundet
Kunnskapsdepartementet
P.b. 8119 Dep
0032 Oslo