Forskerforbundet ved Lovisenberg Rehabilitering AS

Styret

Hilde Gudem

Leder

Økonomiansvarlig

Telefon

91693398

Tone Berg

Styremedlem

Telefon

41172842

Hanne Stensrud Eid

Styremedlem

Telefon

98463996

Kristin Rolsdorph

Styremedlem

Telefon

41516359

Esther Bergine Soteland

Styremedlem

Telefon

90094751

Tiril Søreng

Styremedlem

Telefon

95972328

Stine Fallingen Ødegård

Styremedlem

Telefon

48277452