Forskerforbundet ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt, Tkmidt

Kontaktperson

Torunn Børsting

Leder

Økonomiansvarlig

Telefon

47623729