Forskerforbundet ved Arkivverket

Kontaktperson

Jo Rune Ugulen Kristiansen

Leder

Telefon

90540721

Styret

Jo Rune Ugulen Kristiansen

Leder

Telefon

90540721

Grete Gunn Bergstrøm

Styremedlem

Telefon

95074676

Ine W. Fintland

Styremedlem

Telefon

90209574

Einar Eide Skogseth

Styremedlem

Telefon

98877658

Synne Stavheim

Styremedlem

Telefon

99279229

Trond Inge Karlsen

Varamedlem

Telefon

95754229

Per Eriksen Ormestøyl

Varamedlem

Telefon

95940470

Lokale tillitsvalgte

Espen Andersen

Plasstillitsvalgt

Telefon

90717179

Vigdis Andersen

Plasstillitsvalgt

Telefon

95922069

Grete Gunn Bergstrøm

Plasstillitsvalgt

Telefon

95074676

Ine W. Fintland

Plasstillitsvalgt

Telefon

90209574

Ketil Rolland Hansen

Plasstillitsvalgt

Telefon

40212942

Ingvill Marie Johansen

Plasstillitsvalgt

Telefon

91385819

Sigrid Jostad

Plasstillitsvalgt

Telefon

92615339

Petur Gudjon Kristjansson

Plasstillitsvalgt

Telefon

99490401

Hans Nicolai Nissen

Plasstillitsvalgt

Telefon

98035298

Thomas Olsen

Plasstillitsvalgt

Telefon

48004157

Tone Sandøy

Plasstillitsvalgt

Telefon

99739119

Ingunn Sjoner

Plasstillitsvalgt

Telefon

45084702

Torkel Thime

Plasstillitsvalgt

Telefon

91559642