Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Tid til FoU

Fordeling av arbeidstid. Fakta, regler og rettigheter. Dette gjør Forskerforbundet.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Forskerforbundet i Arendal

Forskerforbundet deltar også i år på Arendalsuka, der vi arrangerer to debattmøter og står på stand i politisk gate 13. og 14. august. Arendalsuka er en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk.

Forskningspolitisk seminar 17.11.2015

Forskerforbundet arrangerer forskningspolitisk seminar tirsdag 17. november 2015. Årets seminar har fått tittelen «Akademisk frihet under press?». Vi åpner for påmelding i september. Sett av datoen!

Dagens hjernefakta

Følg Hjernekraftverk på Facebook og få med deg dagens hjernefakta, quiz om hjernen og annet interessant og underholdende stoff om hjernen. Hjernen er vår viktigste ressurs. Den fortjener oppmerksomhet!

Nyheter fra Forskerforbundet

Tjenestemannslovutvalget skal se på midlertidighet

(28.07.2015) Et utvalg som skal vurdere tjenestemannsloven får utvidet mandat. Utvalget skal også foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger.

Forskerforbundets delegasjon på EI-kongressen 2015: Hilde Gunn Avløyp, Petter Aaslestad og Jon Iddeng.

Lærerik og inspirerende verdenskongress i Education International

(27.07.2015) Forskerforbundet har deltatt på Education Internationals 7. verdenskongress i Ottawa, Canada og diskusjonen om ny politikk for den neste fireårsperioden. Kongressen ble avsluttet søndag. – Fagorganisasjoner fra hele verden er opptatt av kvalitet i utdanningen, fra barnehage til universitet, sier...

Endringene i arbeidsmiljøloven

Hefte fra Unio om endringene i arbeidsmiljøloven

(27.07.2015) Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven, og disse trådte i kraft 1. juli 2015. De viktigste endringene er knyttet til midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser. Unio redegjør for endringene i et nytt hefte som kan bestilles gratis fra Forskerforbundets sekretariat.

Forskerforbundets kurs

Kalender