Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Utforming av arbeidsplasser

Cellekontorer eller åpne landskap? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Pensjon

Pensjonsreform, folketrygd, tjenestepensjon og AFP: Hvordan finne riktig informasjon om din pensjon?

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1, 2018–2019)

Statsbudsjettet for 2019

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober 2018 kl. 10:00. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Forskningspolitisk seminar 2018

Forskningspolitisk seminar 13.11.2018

Er det rom for kvalitet, kreativitet og risiko i norsk forskning? Vi ønsker velkommen til forskningspolitisk seminar tirsdag 13. november på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Nyheter fra Forskerforbundet

Juryleder Tora Aasland deler ut Hjernekraftprisen

Vinnere av Hjernekraftprisen 2018

(13.11.2018) Vinnere av Hjernekraftprisen for 2018 er Petter Bergerud, Universitetet i Bergen, for bidraget «Framtidens brobyggere», og Ikram Belghit og Nina Sylvia Liland, Havforskningsinstituttet, for bidraget «Superlarvene redder matavfallet».

Statsråd Iselin Nybø

– Jeg har bare Plan S, ingen plan B

(13.11.2018) – Plan S er ikke perfekt. Men mange har mistet det overordnede målet av syne – å snu en dysfunksjonell forretningsmodell til beste for spredningen av kunnskap, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i sin tale til Forskningspolitisk seminar.

Mandeep Kaur Bains

Viktig gjennomslag for kliniske ernæringsfysiologer

(05.11.2018) Lenge har kliniske ernæringsfysiologer stått utenfor legemiddelforskriften og dermed gått glipp av viktig informasjon om legemidler. Nå endres forskriften. – Et viktig gjennomslag for oss, som vil gi bedre oppfølging av pasientene, sier Mandeep Kaur Bains, leder for Kliniske ernæringsfysiologers...