Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter

Koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. De fleste er allerede regulert i lov- og avtaleverk. Samtidig viser utviklingen at det er behov for endringer og presiseringer innenfor gjeldende regelverk. På denne siden vil vi samle relevant informasjon.

Forskerforbundets virksomhet under koronapandemien

(26.03.20) Alle våre kurs og arrangementer frem til 15. mai er avlyst, og all reisevirksomhet er innstilt. Forskerforbundets sekretariat er i vanlig drift, men medlemmer med behov for bistand må være innstilt på digitale møter. Fristen for å avholde lokale årsmøter utsettes til 30. juni.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Vil sikre forlengelse for stipendiater og postdoktorer

Forskerforbundet mottar mange fortvilte henvendelser fra stipendiater og postdoktorer som blir forsinket i arbeidet som følge av koronapandemien. Leder Guro Elisabeth Lind ber Kunnskapsdepartementet finne en løsning som sikrer forlengelse for alle som trenger det.

Nyheter fra Forskerforbundet

Kari Alver

Ukas tillitsvalgt: Kari Alver, Folkehelseinstituttet

(03.04.2020) I den nye spalten "Ukas tillitsvalgt" løfter vi fram hverdagsheltene som bærer den norske modellen. Først ut er Kari Alver ved Folkehelseinstituttet, som representerer 313 medlemmer som opplever hektiske tider under koronaepidemien.

Webinar om stipendiater og korona

(03.04.2020) Torsdag 2. april holdt vi et webinar om stipendiater, postdoktorer og korona. Her finner du presentasjonen fra webinaret. Presentation from our April 2 webinar on PhD candidates, postdocs and corona.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

– Regjeringen bør trekke unntaksforskriften tilbake

(28.03.2020) Høringsfristen var 24 timer, og verken Forskerforbundet eller en rekke andre tunge aktører stod på høringslisten, før regjeringen 27. mars vedtok å sette UH-loven til side under koronakrisen. – En uholdbar prosess og et vedtak som bør omgjøres så raskt som mulig, sier Guro Elisabeth Lind.

Forskerforbundets kurs

  • 15.04.2020 Administrativt lokallagsarbeid - AVLYST
  • 21.04.2020 Stressmestring II - AVLYST
  • 23.04.2020 Budsjettforståelse for tillitsvalgte - AVLYST
  • Se hele kurskalenderen

Kalender