Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Utforming av arbeidsplasser

Cellekontorer eller åpne landskap? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Tora Aasland, Nina S. Liland og Petter Bergerud

Vinnere av Hjernekraftprisen 2018

Vinnere av Hjernekraftprisen for 2018 er Petter Bergerud, Universitetet i Bergen, som tildeles 100 000 kroner for bidraget «Framtidens brobyggere», og Ikram Belghit og Nina Sylvia Liland, Havforskningsinstituttet, som tildeles 100 000 kroner for bidraget «Superlarvene redder matavfallet».

Illustrasjon fra Meld. St. 4 (2018–2019)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

(15.11.18) Regjeringen har lagt frem revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 mandag 8. oktober 2018. Langtidsplanen skal behandles i Stortinget våren 2019, og det blir åpen høring 16. januar 2019.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1, 2018–2019)

Statsbudsjettet for 2019

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober 2018 kl. 10:00. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Nyheter fra Forskerforbundet

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Vil bevare og styrke viktig nasjonalt kunnskapssenter

(04.12.2018) Regjeringen skal om kort tid ta stilling til en eventuell innlemmelse av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Folkehelseinstituttet. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad ber regjeringen sette faglige hensyn først når avgjørelsen tas.

Ragnhild Lied gjenvalgt som Unio-leder

(29.11.2018) Ragnhild Lied fortsetter som Unio-leder tre år til. Med seg får hun de samme nestlederne, Solveig Kopperstad Bratseth fra Norsk Sykepleierforbund og Kjetil Rekdal fra Politiets Fellesforbund.