Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi arbeider for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Illustrasjon: Lars Fiske

Forskermeldingen

Forskerforbundets forskermelding er en tilstandsrapport over forskerkarrieren og forskernes arbeidshverdag. I meldingen trekker vi fram seks hovedutfordringer for et vellykket forskningssystem, sett fra forskernes ståsted, som det er viktig at myndigheter, institusjoner og forskernes organisasjoner går sammen om å løse.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2022 (Meld. St. 1, 2021–2022)

Statsbudsjettet

Regjeringen Støre la frem sine endringsforslag til statsbudsjettet for 2022 mandag 8. november. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Vi er her for deg

Vurderer du å melde deg inn i en fagorganisasjon? Uansett hvordan arbeidshverdagen din ser ut om dagen, vil Forskerforbundet være der for deg. Det finnes mange gode grunner til å melde seg inn.

Nyheter fra Forskerforbundet

Generalsekretær Birgitte Olafsen

Solid vekst og medlemsrekord i 2021

(13.01.2022) Aldri før har så mange kunnskapsarbeidere vært organisert i Forskerforbundet. Med mer systematisk arbeid vil generalsekretær Birgitte Olafsen få enda flere med på laget.

Forskerforbundets lønnsstatistikk for 2021

(12.01.2022) Mandag 10. januar sendte vi ut spørreskjema for vår årlige lønnsstatistikk, via e-post til alle våre yrkesaktive medlemmer i ikke-statlige sektorer. Lønnsstatistikken er et av våre fremste hjelpemidler i tariffarbeidet, og vi setter derfor stor pris på om så mange som mulig svarer. Siste frist er...

Ledig stilling: Senior-/spesialrådgiver tariff (vikariat)

(08.01.2022) Vi søker etter en erfaren medarbeider som ønsker å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i utdannings- og forskningssektoren. Stillingen er et årsvikariat med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist: 28. januar 2022.