Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Utforming av arbeidsplasser

Cellekontorer eller åpne landskap? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Pensjon

Pensjonsreform, folketrygd, tjenestepensjon og AFP: Hvordan finne riktig informasjon om din pensjon?

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1, 2018–2019)

Statsbudsjettet for 2019

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober 2018 kl. 10:00. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Forskningspolitisk seminar 2018

Forskningspolitisk seminar 13.11.2018

(07.09.18) Er det rom for kvalitet, kreativitet og risiko i norsk forskning? Vi ønsker velkommen til vårt tradisjonsrike forskningspolitiske seminar tirsdag 13. november på Plaza Hotel i Oslo. Her finner du program og påmeldingskjema.

Nyheter fra Forskerforbundet

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Talte til representantskapsmøtet:
– Mangfoldet er vår styrke

(16.10.2018) – Mangfoldet i Forskerforbundet gjør at vi representerer hele bredden i kunnskapssamfunnet. Det gir oss tyngde i vårt arbeid for høyere lønn, økt medbestemmelse og akademisk frihet, sa avtroppende leder Petter Aaslestad til representantskapsmøtet som åpnet i dag.

Karriereveier for vitenskapelig ansatte

(12.10.2018) Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus (OUS) inviterer til debattmøte om karriereveier for vitenskapelig ansatte. Dato: 25. oktober kl. 18–20. Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsalen.