Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Velkommen til studentkonferansen 2020

Vi inviterer til Forskerforbundets andre studentkonferanse 28.–29. mars på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Konferansen er gratis og forbundet dekker reise og opphold. Nå er programmet for konferansen klart!

Verv en kollega

Verv en kollega

Kjenner du noen som kan bli medlem i Forskerforbundet? Verv en kollega i dag og få vervepoeng som kan tas ut i form av gavekort.

Nyheter fra Forskerforbundet

Jon Olav Bjergene

Jon Olav Bjergene ny sekretariatssjef i Unio

(18.02.2020) Styret i Unio har ansatt Jon Olav Bjergene (52) som ny sekretariatssjef. Bjergene kommer til Unio fra stillingen som leder av forhandlingsavdelingen i Handel og Kontor. Han har tidligere jobbet som advokat og fagsjef i Unio.

Forskerforbundets lønnspolitikk 2020–2022

(10.02.2020) Forskerforbundets lønnspolitikk er grunnlaget for vårt lønnsarbeid for medlemmene i alle tariffområder. Lønnspolitikken skal bidra til at lokallag, tillitsvalgte og medlemmer kjenner de utfordringer, mål og verktøy man kan benytte i arbeidet med å nå de lønnspolitiske målsettingene.