Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Illustrasjon: Anette Moi

Tillitsvalgtåret 2021

I 2021 hedrer vi våre dyktige tillitsvalgte med en egen kampanje. Vi er stolte av våre tillitsvalgte som jobber for å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter. Er du nysgjerrig på hva rollen som tillitsvalgt innebærer? Her kan du lese mer om jobben våre tillitsvalgte gjør for fellesskapet, og bli bedre kjent med mange av våre dyktige tillitsvalgte.

Vi arbeider for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Vi er her for deg

Vurderer du å melde deg inn i en fagorganisasjon? Uansett hvordan arbeidshverdagen din ser ut om dagen, vil Forskerforbundet være der for deg. Det finnes mange gode grunner til å melde seg inn.

Forskerforbundets koronaundersøkelse

Forskerforbundet gjennomførte i høst en omfattende undersøkelse blant medlemmer i universitets- og høyskolesektoren der vi stilte spørsmål om deres arbeidssituasjon under koronapandemien.

Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter

Koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. De fleste er allerede regulert i lov- og avtaleverk. Samtidig viser utviklingen at det er behov for endringer og presiseringer innenfor gjeldende regelverk. På denne siden har vi samlet relevant informasjon.

Nyheter fra Forskerforbundet

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Krever at forskerne får penger til å publisere

(26.01.2021) — Vi må få penger på bordet, og det må skje nå. Når forskere står i kø for å publisere kan vi ikke vente til høstens budsjett, sier Guro Elisabeth Lind til avisen Khrono. Hun mener regjeringen har presset på for åpen publisering i et altfor høyt tempo, og ber om et nasjonalt publiseringsfond.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

– Bruken av postdoktorordningen må strammes inn

(21.01.2021) En ny rapport viser at postdoktorordningen misbrukes, og bidrar til stor midlertidighet blant unge forskere. – Målretter vi postdoktorordningen bedre, skaper vi bedre vilkår både for norsk forskning og for de unge forskerne, mener Guro Elisabeth Lind.

Arbeidslivets klimauke

Uten partenes innsats når vi ikke klimamålene

(21.01.2021) Unios inviterer til webinar tirsdag 26. januar kl 14, om fagbevegelsens rolle og muligheter til å drive det grønne skiftet. Det blir bl.a. innlegg fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, Fafo-forsker Inger Marie Hagen og Unio-leder Ragnhild Lied.