Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Utforming av arbeidsplasser

Cellekontorer eller åpne landskap? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning. Hva går egentlig Plan S ut på, og hva er argumentene for og mot?

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Forskningspolitisk seminar

Forskningspolitisk seminar 2019

Vi arrangerte forskningspolitisk seminar tirsdag 12. november 2019 på Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass. Her kan du se opptak av sendingen fra seminaret.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2020 (Meld. St. 1, 2019–2020)

Statsbudsjettet for 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem mandag 7. oktober. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Nyheter fra Forskerforbundet

Hederspris til Kjell Erik Lommerud

(04.12.2019) Kjell Erik Lommerud ble tildelt Forskerforbundets hederspris for sine mange år som tillitsvalgt på lokallagets jubileumsseminar den 3. desember. Vi gratulerer!

Illustrasjonsbilde / Unio

Unio vil gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse

(03.12.2019) Unio ønsker å gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men som ikke kan returneres til hjemlandet. Det slås fast i en uttalelse vedtatt av Unios representantskap mandag.

Ipsos gjennomfører medlemsundersøkelse

(02.12.2019) Nå gjennomfører Ipsos en medlemsundersøkelse på vegne av Forskerforbundet, og de vil kontakte et utvalg av våre medlemmer og tillitsvalgte. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen.