Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi arbeider for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Få siste nytt om årets lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør, der både lønn og arbeidsbetingelser forhandles. Offentlig sektor må prioriteres i oppgjøret. Det betyr at vi må ha en høyere ramme for offentlig sektor. Det er viktig for å beholde og rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning.

Nordea

Boliglån fra 1,84 % hos Nordea

Vår avtale med Nordea gir alle medlemmer i Forskerforbundet et av markedets beste banktilbud. Det kan være mange tusen kroner å spare på å bruke bankfordelene dine.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2022 (Meld. St. 1, 2021–2022)

Statsbudsjettet

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem torsdag 12. mai. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Nyheter fra Forskerforbundet

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

– Stortinget må rydde opp

(19.05.2022) Forskerforbundet sendte i dag sitt innspill til behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett. – Situasjonen er alvorlig. Nå må Stortinget sikre forskningsmiljøene gode og forutsigbare rammebetingelser, sier Guro Lind.

Webinar: Fremtidsfullmakt

(16.05.2022) Hva er fremtidsfullmakt, og hvordan kan du lage din egen? Nordea inviterer medlemmer av Forskerforbundet og Unio til et webinar tirsdag 24. mai kl. 12.