Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Tid til FoU

Fordeling av arbeidstid. Fakta, regler og rettigheter. Dette gjør Forskerforbundet.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Statsbudsjettet 2016

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble lagt frem onsdag 7. oktober 2015 kl. 10:00. Her finner du lenker til budsjettdokumenter og Forskerforbundets kommentarer.

Forskningspolitisk seminar 17.11.2015

Forskerforbundet har gleden av å invitere til forskningspolitisk seminar tirsdag 17. november 2015 på Hotell Bristol i Oslo. Tittel på årets seminar er «Akademisk frihet under press?». Påmelding innen tirsdag 10. november.

Forskerforbundets Hjernekraftpris 2015

Til alle medlemmer i Forskerforbundet: Forskerforbundet kunngjør med dette Hjernekraftprisen 2015. Send inn ditt bidrag til mer og bedre hjernekraft! Svarfrist 9. november 2015.

Nyheter fra Forskerforbundet

Spørreundersøkelse om Forskerforum

(12.10.2015) I uke 42 gjennomfører vi en spørreundersøkelse om Forskerforum. Alle medlemmer i Forskerforbundet mottar undersøkelsen, som det tar ca 5-7 minutter å besvare. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

Logo ETUCE

Utdanningstilbud til flyktninger

(06.10.2015) Den europeiske lærerfagforeningen ETUCE krever i uttalelsen "Flyktninger og utdanning: Menneskerettigheter for alle," at europeiske regjeringer raskest mulig gir barn, unge og voksne flyktninger tilgang til utdanning.

Forskerforbundet i media