Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2020 (Meld. St. 1, 2019–2020)

Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem mandag 7. oktober og sluttbehandlet i Stortinget 13. desember. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Verv en kollega

Verv en kollega

Kjenner du noen som kan bli medlem i Forskerforbundet? Verv en kollega i dag og få vervepoeng som kan tas ut i form av gavekort.

Nyheter fra Forskerforbundet

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Feirer medlemsrekord

(14.01.2020) Aldri før har så mange forskere og kunnskapsarbeidere organisert seg i Forskerforbundet. – Vi er ekstra glade for den høye medlemsveksten blant stipendiater, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Nye forslag skal begrense midlertidige ansettelser

(10.01.2020) En arbeidsgruppe med representanter fra ni universiteter og høyskoler har levert Iselin Nybø en rapport med forslag til tiltak for å redusere bruken av midlertidighet. Noen er gode, mens andre er mer problematiske.