Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Utforming av arbeidsplasser

Cellekontorer eller åpne landskap? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning. Hva går egentlig Plan S ut på, og hva er argumentene for og mot?

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Stipendiat?
Få gratis medlemskap ut året!

Nå har du muligheten til å få bedre kjennskap til Forskerforbundet, og et innblikk i det viktige arbeidet vi gjør for stipendiatene. Meld deg inn i Forskerforbundet og få gratis medlemskap ut året!

Forskningspolitisk seminar

Forskningspolitisk seminar 2019

(16.09.19) Vi ønsker velkommen til forskningspolitisk seminar tirsdag 12. november 2019 på Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass. Vi har nå åpnet for påmelding til seminaret.

Verv en kollega

Verv en kollega

Kjenner du noen som kan bli medlem i Forskerforbundet? Verv en kollega i dag og få vervepoeng som kan tas ut i form av gavekort.

Nyheter fra Forskerforbundet

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

– Vi må gjøre mer for klimaet

(18.09.2019) Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp er enig med dem som mener fagforeninger kan bidra mer i klimasaken. – Som et forbund for forskere har vi et særlig ansvar for å lytte til klimaforskningen og bidra til det grønne skiftet, sier hun.

Møte i HERSC i Brussel september 2019

HERSC med støtteerklæring til kollegaer i Tyrkia

(16.09.2019) Forskerforbundet deltok på møte i ETUCE HERSC (Higher Education & Research Standing Committee) 9.–10. september i Brussel. På dagsorden sto ivaretakelse av akademisk frihet, midlertidighet, videre oppfølging av Bologna-prosessen og EU-initiativet European Universities.

Medlem nr. 23 000: Máret J. Heatta

(09.09.2019) Vi gratulerer Máret J. Heatta, stipendiat ved Samisk høgskole / Sámi Allaskuvla, som er medlem nummer 23 000 i Forskerforbundet! Hun ble vervet av sin kollega Ravdna B.M. Eira Sara.