Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Tid til FoU

Fordeling av arbeidstid. Fakta, regler og rettigheter. Dette gjør Forskerforbundet.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Forskningspolitisk seminar 2015

Forskerforbundet arrangerte forskningspolitisk seminar tirsdag 17. november 2015 på Hotell Bristol i Oslo. Tittel på årets seminar var «Akademisk frihet under press?». Her kan du lese presentasjonene fra seminaret.

Ledig stilling: Leder for ny arbeidslivsavdeling

I Forskerforbundets sekretariat som består av 38 ansatte blir det opprettet en ny avdeling for arbeidsliv fra 1. februar 2016. Vi søker leder for arbeidslivsavdelingen. Søknadsfrist 3. desember 2015.

Nyheter fra Forskerforbundet

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Akademisk frihet under press?

(30.11.2015) Den akademiske friheten ble lovfestet i 2007, men mye tyder på at det ikke er fulgt opp med en praksis som gjør den reell.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

– Statsbudsjettet reduserer universitetenes handlingsrom

(27.11.2015) Forskerforbundet reagerer på enda høyere «effektiviseringskutt»: – Universitetene og høyskolene er allerede effektive, sier leder Petter Aaslestad til Forskerforum.no. Han mener kuttet får en svært uheldig effekt for universitets- og høyskolesektoren.

Ikke legg ned FN-sambandet

FN-sambandet består

(24.11.2015) Regjeringen, KrF og Venstre har valgt å opprettholde støtten til FN-sambandet i statsbudsjettet. FN-sambandet takker for alt engasjement og støtte fra samarbeidspartnere. Unio og Utdanningsforbundet har blant annet engasjert seg i felles opprop og med felles kronikk.

Forskerforbundets kurs

Kalender

Forskerforbundet i media