Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Tid til FoU

Fordeling av arbeidstid. Fakta, regler og rettigheter. Dette gjør Forskerforbundet.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Forskningspolitisk seminar 2015

Forskerforbundet arrangerte forskningspolitisk seminar tirsdag 17. november 2015 på Hotell Bristol i Oslo. Tittel på årets seminar var «Akademisk frihet under press?». Her kan du lese presentasjonene fra seminaret.

Ledig stilling: Leder for ny arbeidslivsavdeling

I Forskerforbundets sekretariat som består av 38 ansatte blir det opprettet en ny avdeling for arbeidsliv fra 1. februar 2016. Vi søker leder for arbeidslivsavdelingen. Søknadsfrist 3. desember 2015.

Nyheter fra Forskerforbundet

Ikke legg ned FN-sambandet

FN-sambandet består

(24.11.2015) Regjeringen, KrF og Venstre har valgt å opprettholde støtten til FN-sambandet i statsbudsjettet. FN-sambandet takker for alt engasjement og støtte fra samarbeidspartnere. Unio og Utdanningsforbundet har blant annet engasjert seg i felles opprop og med felles kronikk.

Horisont 2020

Gratulasjoner og innspill til landets ordførere

(19.11.2015) Forskerforbundet sendte i vinter sine valginnspill til fylkes- og lokallagene i alle de politiske partiene. Nå har vi sendt gratulasjoner samt en påminnelse om våre innspill til alle ordførere etter høstens kommunevalg.

#giensjanse

Gi ungdommen en sjanse i arbeidslivet

(19.11.2015) – Ungdom er våre utsendinger inn i framtiden. Ta godt imot dem. Vi trenger dem på arbeidsplassene, sier Unio-leder Anders Folkestad i forbindelse med at organisasjonene i arbeidslivet nå går sammen om å peke på tiltak som gjør det enklere å gi jobb til unge med nedsatt arbeidsevne.