Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Utforming av arbeidsplasser

Cellekontorer eller åpne landskap? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

1av5.no

Støtt kampanjen 1av5.no

Midlertidige stillinger og korte kontrakter er hverdagen for mange forskere. Forskere har en viktig rolle i å løse mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor. Men de største problemene løses ikke på korte kontrakter. Send en oppfordring om flere faste stillinger!

Statistikk – midlertidig ansatte

Midlertidighet i UH-sektoren på stedet hvil i 2018. Midlertidigheten ved statlige universiteter og høyskoler er uendret i 2018 og dermed fortsatt langt over nivået i arbeidslivet ellers. Dette viser tallene fra Statens database for høyere utdanning (DBH) som nå er klare.

Nyheter fra Forskerforbundet

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

– God omstilling krever god forankring

(11.02.2019) – Hvis de krevende fusjonsprosessene i akademia skal komme i mål på en god måte, er institusjonene nødt til å ta seg tid til god forankring, sa Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind på Strukturkonferansen i Trondheim.

Én av tre er misfornøyd med karrierevalget

(07.02.2019) Én av tre som jobber med forskning og undervisning, sier seg ikke fornøyd med eget karrierevalg. Særlig er mange midlertidig ansatte misfornøyd. Det viser NIFU-undersøkelsen Apiks, en undersøkelse av karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia, som Forskerforum har omtalt.