Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Utforming av arbeidsplasser

Cellekontorer eller åpne landskap? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1, 2018–2019)

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem 8. oktober, og endelig vedtatt i Stortinget 19. desember. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Illustrasjon fra Meld. St. 4 (2018–2019)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

(22.01.19) Regjeringen har lagt frem revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 mandag 8. oktober 2018. Langtidsplanen skal behandles i Stortinget våren 2019, og det ble holdt åpen høring 16. januar 2019.

Statistikk – midlertidig ansatte

Midlertidighet i UH-sektoren på stedet hvil i 2018. Midlertidigheten ved statlige universiteter og høyskoler er uendret i 2018 og dermed fortsatt langt over nivået i arbeidslivet ellers. Dette viser tallene fra Statens database for høyere utdanning (DBH) som nå er klare.

Nyheter fra Forskerforbundet

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Oppfordrer Nybø til å lytte

(18.01.2019) Den nye regjeringserklæringen er lite konkret og forpliktende. Samtidig betyr en flertallsregjering at makt flyttes fra Stortinget til regjeringskontorene. – Nå blir det enda viktigere at Iselin Nybø lytter til sektoren og tar seg tid til å forankre regjeringens politikk, sier Forskerforbundets...

Vår politikk for helsesektoren

(17.01.2019) Forskerforbundet har medlemmer i helseforetakene med ulike fagbakgrunner og i en rekke ulike stillingskategorier på ulike stillingsnivå. Vår politikk for helsesektoren skal bidra til å synliggjøre utfordringene våre medlemmer opplever, og hva forbundet særlig vil arbeide med i sektoren.

1av5.no

Hvem kan løse verdensproblemer på en seksmånederskontrakt?

(15.01.2019) Midlertidige stillinger og korte kontrakter er hverdagen for mange forskere. Forskere har en viktig rolle i å løse mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor. Men de største problemene løses ikke på korte kontrakter. Send en oppfordring om flere faste stillinger!