Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Tid til FoU

Fordeling av arbeidstid. Fakta, regler og rettigheter. Dette gjør Forskerforbundet.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Tariffoppgjøret 2014

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor startet opp i begynnelsen av april. Partene har frist til 1. mai med å komme til enighet.

Vervekampanje 2014

Alle medlemmer som verver ett eller flere nye medlemmer til Forskerforbundet i perioden 15. januar – 31. desember 2014 får vervepremie i form av et gavekort på 250 kroner.

Hjernekraftverk

Forskerforbundets kampanje Hjernekraftverk er et initiativ for å skape mer hjernekraft i Norge. Frem til etter påske (uke 12-16) kjøres det en annonsekampanje med bl.a. animasjonsfilmer på Flytoget og på VG mobil.

Nyheter fra Forskerforbundet

Hilde Gunn Avløyp

Hilde Gunn Avløyp ny generalsekretær

(10.04.2014) – Avløyp har solid ledererfaring og god kunnskap om arbeidsliv og politikk. Vi har fått en meget godt kvalifisert generalsekretær som vil videreutvikle forbundet som både fagorganisasjon og politisk aktør, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerne vil forenkle finansieringen

(10.04.2014) – Finanseringen av universiteter og høyskoler må bli enklere og mindre detaljstyrt. Det vil gi mer tid til forskning og øke kvaliteten i undervisningen, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerbundet.

Forskerforbundets generalsekretær Sigrid Lem

Tariff 2014: Lønnsgapet må reduseres

(07.04.2014) – Staten er helt avhengig av å tilby en normal, konkurransedyktig lønn for å sikre rekruttering av kunnskapsrike folk med høyere utdanning. Derfor er vårt hovedkrav at lønnsgapet til privat sektor reduseres, sier Sigrid Lem, forhandlingsleder i Unio stat.

Forskerforbundet i media