Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Utforming av arbeidsplasser

Cellekontorer eller åpne landskap? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning. Hva går egentlig Plan S ut på, og hva er argumentene for og mot?

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Tariff 2019

Tariffoppgjør 2019

Det ble brudd i forhandlingene både i staten og i KS-området. Mekling vil foregå i uke 21, med frist ved midnatt torsdag 23. mai. Blir det ikke enighet i meklingen kan det bli streik fra 24. mai. Følg tariffoppgjørene her.

Verv en kollega

Verv en kollega

Kjenner du noen som kan bli medlem i Forskerforbundet? Verv en kollega i dag og få vervepoeng som kan tas ut i form av gavekort.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1, 2018–2019)

Statsbudsjettet

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem tirsdag 14. mai. Statsbudsjettet for 2019 ble vedtatt i Stortinget 19. desember 2018. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Nyheter fra Forskerforbundet

Hjernekraftprisen 2019

Hjernekraftprisen 2019

(13.05.2019) Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2019». Send inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til våre medlemmer! Frist for innsending er 2. september 2019.