Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi arbeider for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Forskerforbundet runder snart
25 000 medlemmer

Vi nærmer oss 25 000 medlemmer med stormskritt; og vil markere dette ved å gi bort to elsykler. Vi trekker to heldige vinnere: Én som melder seg inn frem til vi passerer 25 000, og én verver.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2023 (Meld. St. 1, 2022–2023)

Statsbudsjettet 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt frem torsdag 6. oktober 2022. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Nyheter fra Forskerforbundet

Unio-leder Ragnhild Lied

Reagerer på manglande medverknad

(02.12.2022) Nokre få vekers frist til å uttale seg om endring i finansieringskategoriane i høgare utdanning, er ikkje eit godt grunnlag for god involvering og medverknad, seier leiar i Unio, Ragnhild Lied. Saman med Guro Elisabeth Lind har ho bede Ola Borten Moe om at både tilsette i høgare utdanning og...

Oddmund Løkensgard Hoel

Vil se på postdoktorenes situasjon

(29.11.2022) Regjeringen er bekymret for arbeidssituasjonen til postdoktorene, og arbeider med endringer i lovverket. Det sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).