Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi arbeider for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter

Koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. De fleste er allerede regulert i lov- og avtaleverk. Samtidig viser utviklingen at det er behov for endringer og presiseringer innenfor gjeldende regelverk. På denne siden har vi samlet relevant informasjon.

Hjernekraftprisen 2020

Hjernekraftprisen 2020

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2020». Send inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til våre medlemmer! Frist for innsending er 4. september 2020.

Nyheter fra Forskerforbundet

– Økt grunnbevilgning vil gi økt kvalitet

(25.06.2020) I en ny rapport foreslår Forskningsrådet å øke den konkurranseutsatte grunnbevilgningen til forskningsinstituttene. Forskerforbundet vil gå lenger. – Det vil styrke forskningen i instituttsektoren hvis den faste grunnbevilgningen økes, sier Guro Elisabeth Lind.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Ber om avklaringer rundt digital undervisning

(24.06.2020) I et brev til universiteter og høyskoler ber Forskerforbundet om avklaringer rundt gjennomføringen av digital undervisning i høst. – Overgangen til digital undervisning må drøftes med de ansatte, og opphavsrett og personvern må respekteres, sier Guro Elisabeth Lind.