Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Illustrasjon: Anette Moi

Tillitsvalgtåret 2021

I 2021 hedrer vi våre dyktige tillitsvalgte med en egen kampanje. Vi er stolte av våre tillitsvalgte som jobber for å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter.

Vi arbeider for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2022 (Meld. St. 1, 2021–2022)

Statsbudsjettet for 2022

Regjeringen Støre la frem sine endringsforslag til statsbudsjettet for 2022 mandag 8. november. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Nyheter fra Forskerforbundet

Underviser mer, forsker mindre

(02.12.2021) Underviserundersøkelsen 2021 viser at de vitenskapelig ansatte har brukt mer tid på undervisning, men mindre på forskning. Guro Lind etterlyser grep som reduserer tidspresset for forskerne.

Julekalender

Bli med på forsikringskontorets julekalender

(01.12.2021) Hver dag frem til jul kan du delta i forsikringskontorets julekalender. Her får du gode tips og råd, og du kan være med i trekningen av mange fine premier. Meld deg på, så får du e-post med dagens luke.