Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Utforming av arbeidsplasser

Cellekontorer eller åpne landskap? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Pensjon

Pensjonsreform, folketrygd, tjenestepensjon og AFP: Hvordan finne riktig informasjon om din pensjon?

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1, 2018–2019)

Statsbudsjettet for 2019

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober 2018 kl. 10:00. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Forskningspolitisk seminar 2018

Forskningspolitisk seminar 2018

(16.11.18) Er det rom for kvalitet, kreativitet og risiko i norsk forskning? Vi arrangerte forskningspolitisk seminar tirsdag 13. november på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Her kan du se opptak av innledninger og debatt.

Illustrasjon fra Meld. St. 4 (2018–2019)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

(15.11.18) Regjeringen har lagt frem revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 mandag 8. oktober 2018. Langtidsplanen skal behandles i Stortinget våren 2019, og det blir åpen høring 16. januar 2019.

Nyheter fra Forskerforbundet

- Uakseptabelt med lockout

(16.11.2018) Forskerforbundet gir Sykepleierforbundet full støtte i konflikten med NHO Service og Handel. – Lockouten er et uakseptabelt virkemiddel mot en begrenset streik i helsektoren, sier forbundsleder Petter Aaslestad.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

– En klok avgjørelse

(15.11.2018) Forskerforbundets leder Petter Aaslestad er fornøyd med at det likevel skal arrangeres en nasjonal høringsrunde om Plan S.

Juryleder Tora Aasland deler ut Hjernekraftprisen

Vinnere av Hjernekraftprisen 2018

(13.11.2018) Vinnere av Hjernekraftprisen for 2018 er Petter Bergerud, Universitetet i Bergen, for bidraget «Framtidens brobyggere», og Ikram Belghit og Nina Sylvia Liland, Havforskningsinstituttet, for bidraget «Superlarvene redder matavfallet».

Forskerforbundet i media