Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Illustrasjon: Anette Moi

Tillitsvalgtåret 2021

I 2021 hedrer vi våre dyktige tillitsvalgte med en egen kampanje. Vi er stolte av våre tillitsvalgte som jobber for å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter. Er du nysgjerrig på hva rollen som tillitsvalgt innebærer? Her kan du lese mer om jobben våre tillitsvalgte gjør for fellesskapet, og bli bedre kjent med mange av våre dyktige tillitsvalgte.

Vi arbeider for bedre lønn og arbeidsvilkår innenfor: Forskning • høyere utdanning • kunnskapsformidling

Lønn

Lønnskalkulator, lønnsstatistikk, slik kan du påvirke egen lønn.

Midlertidig ansettelse

Fakta, regler og rettigheter for midlertidig ansatte. Dette gjør Forskerforbundet. Statistikk.

Stipendiat/postdoktor

Forskerutdanning, rekruttering, karriereløp i akademia. Forskerforbundets politikk.

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

God sommer!

Forskerforbundets sekretariat har redusert bemanning i juli, og våre nettsider vil i liten grad bli oppdatert i uke 27–30. Vi ønsker våre medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og øvrige lesere en riktig god sommer!

Verv medlem 24 000 og vinn superflott elsykkel

Nå er det nesten 24 000 av oss – men vi ønsker å bli enda flere! Derfor arrangerer vi en vervekampanje: Verver du en kollega, blir du med i konkurransen om å vinne to superflotte elsykler – en til deg og en til den du verver.

#forskpol21

Forskningspolitisk seminar 2021: Forskeren i fokus

Hun utvikler framtidens vaksiner. Han utdanner sykepleierne som skal sette dem. Først må de bare … Alle er enige om at forskning og utdanning skal løse de store samfunnsutfordringene. Men har vi egentlig lagt til rette for at forskerne og underviserne kan gjøre den store jobben?

Hjernekraftprisen 2021

Hjernekraftprisen 2021

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2021». Send inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til våre medlemmer! Frist for innsending er fredag 3. september 2021.

Forskerforbundets koronaundersøkelse

Forskerforbundet gjennomførte høsten 2020 en omfattende undersøkelse blant medlemmer i universitets- og høyskolesektoren der vi stilte spørsmål om deres arbeidssituasjon under koronapandemien.

Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter

Koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. De fleste er allerede regulert i lov- og avtaleverk. Samtidig viser utviklingen at det er behov for endringer og presiseringer innenfor gjeldende regelverk. På denne siden har vi samlet relevant informasjon.

Nyheter fra Forskerforbundet

For an Education-led Recovery!

(07.07.2021) ETUCE samler og representerer utdanningsorganisasjoner i 51 europeiske land, og har til sammen 11 millioner medlemmer. 5. og 6. Juli arrangerte ETUCE ekstraordinær digital konferanse under overskriften «For an Education-led Recovery».

Ledig stilling: Advokat

(05.07.2021) Vi søker etter en advokat med solid kompetanse og erfaring innen arbeidsrett til ett års vikariat. Dette fordi en av våre advokater begynner i ny stilling, og har søkt permisjon. Søknadsfrist 6. august 2021.

Kristin Dæhli

Dro på digital lokallagsturne

(29.06.2021) Pandemien satte en stopper for reisevirksomheten, men Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli har brukt våren på digitale møter med lokallagene. – Veldig nyttig og veldig hyggelig, sier hun.