Forskerforbundet ved Statsforvalteren i Innlandet

Styret

Heidi Marie Kragerud

Leder

Økonomiansvarlig

Telefon

99512671