Vår lønnspolitikk

Vi arbeider for at medlemmenes lønn skal være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer