Forskerforbundet ved Norsk polarinstitutt

Styret

Virve Tuulia Ravolainen

Leder

Telefon

92223504

Malin Johansen

Økonomiansvarlig

Styremedlem

Telefon

98691033

Marie-Anne Blanchet

Styremedlem

Telefon

47951621

Igor Eulaers

Styremedlem

Telefon

96947153

Agneta Fransson

Styremedlem

Telefon

40616653

Stephen Hudson

Styremedlem

Telefon

97957583

Rupert Harald Krapp

Styremedlem

Telefon

97954450