Om oss

Forskerforbundet er den største fagforeningen i Norge for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling!

Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for våre medlemmer.

Lokallaget til Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold har over 200 medlemmer og er delt opp i klubber som følger høgskolens organisering. Vi har tillitsvalgte ved alle fakulteter og avdelinger, med medlemmer fra alle fagmiljøene og administrasjonen. Lokallagets arbeid ledes og koordineres av hovedtillitsvalgt og lokallagsleder.