Forskerforbundet ved Norsk institutt for bioøkonomi

Styret

Inger Sundheim Fløistad

Leder

Telefon

45227021

Sigridur Dalmannsdottir

Nestleder

Telefon

46546249

Steffen Adler

Styremedlem

Telefon

95978238

Sebastian Eiter

Styremedlem

Telefon

90081333

Valborg Kvakkestad

Styremedlem

Telefon

48132706

Håkon Kvamme

Styremedlem

Telefon

41419373

Annette Bär

Varamedlem

Telefon

97539965

Simeon Rossmann

Varamedlem

Telefon

40213331

Inghild Økland

Varamedlem

Telefon

90723378

Lokale tillitsvalgte

Paul Eric Aspholm

Plasstillitsvalgt

Telefon

93220452

Annette Bär

Plasstillitsvalgt

Telefon

97539965

Helmer Belbo

Plasstillitsvalgt

Telefon

97078239

Hans Haavardsholm Blom

Plasstillitsvalgt

Telefon

95089482

Jorunn Børve

Plasstillitsvalgt

Telefon

95878057

Sebastian Eiter

Plasstillitsvalgt

Telefon

90081333

Erling L. Meisingset

Plasstillitsvalgt

Telefon

91808860

Eldrid Lein Molteberg

Plasstillitsvalgt

Telefon

97126650

Jørgen Mølmann

Plasstillitsvalgt

Telefon

97176738

Tomas Persson

Plasstillitsvalgt

Telefon

98158462

Ingunn Molund Vågen

Plasstillitsvalgt

Telefon

92223094

Inghild Økland

Plasstillitsvalgt

Telefon

90723378