Om oss

Forskerforbundet ved Politihøgskolen organiserer tilsatte innen administrasjon, undervisning og forskning og har ca. 75 medlemmer ved høgskolens studiesteder i Bodø, Oslo, Kongsvinger og Stavern.

I tillegg til å arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, har Forskerforbundet ved Politihøgskolen et særlig fokus på tre kjerneområder:

  1. Ivareta medlemmenes rett til medbestemmelse.
  2. Ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og yrkesmessige arbeidsvilkår.
  3. Tilrettelegge for gode vilkår for forsking og utviklingsarbeid.