Forskerforbundet ved Veterinærinstituttet

Styret

Lars Qviller

Leder

Telefon

95257741

Vidar Moen

Nestleder

Telefon

48083024

Unni Grimholt

Økonomiansvarlig

Styremedlem

Telefon

90824112

Cathrine Arnason Bøe

Styremedlem

Telefon

97425214

Christiane Kruse Fæste

Styremedlem

Telefon

93883796

Roar Sandodden

Styremedlem

Telefon

91749610

Kjersti Sturød

Styremedlem

Telefon

45022180