Forskerforbundet ved Høyskolen Kristiania

Styret

Elin Ørjasæter

Leder

Telefon

92424084

Martin Frank Strand

Nestleder

Styremedlem

Telefon

47648013

Ola Martin Jensen Larsen

Styremedlem

Telefon

47051399

Barbara Rebecca Mutonyi

Styremedlem

Telefon

47147178

Thi Ha Ngo

Styremedlem

Telefon

98037689

Kari Hoaas Schøning

Styremedlem

Telefon

92436946

Kjersti Ruud Walaas

Styremedlem

Telefon

93437667

David Coates

Varamedlem

Telefon

92246469

Thomas Andre Haugen

Varamedlem

Telefon

41900313

Ivar Kjellmo

Varamedlem

Telefon

97738787

Åse Maudal

Varamedlem

Telefon

99277261

Junai Mtchedlidze

Varamedlem

Telefon

96806752

Ellen Sofia Nilsson

Varamedlem

Telefon

41378872