Kontakt oss dersom du trenger bakgrunnsstoff, kommentarer eller opplysninger om forskning og høyere utdanning.


Presse- og samfunnskontakt


Fakta om Forskerforbundet:

  • Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.
  • Forskerforbundet har over 25 000 medlemmer og er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.
  • Forskerforbundet har god kontakt med politikere, departementer og institusjoner innen forskning og høyere utdanning.
  • Forskerforbundet gir ut fagbladet Forskerforum månedlig.