Om oss

Velkommen til Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt (MET). Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Forskerforbundet ved MET består av lokallagsstyret som står for den daglige driften av lokallaget med kontakt med administrasjonen og ledelsen ved instituttet og Forskerforbundet sentralt. I valgkretsene finnes lokaltillitsvalgte som tar vare på de lokale medlemmene og saker som angår enheten som de representerer.

Klubbene er geografiske inndelinger som følger opp driften av de regionale sakene. Klubbene utnevner delegater til årsmøtet som er lokallagets øverste organ. Forskerforbundets lokallag ved MET består av ca 170 medlemmer.

Kontakt oss: [email protected]