Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2024 legges frem fredag 6. oktober 2023. Her vil du finne lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2023 (Meld. St. 1, 2022–2023)

Statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 blir lagt frem fredag 6. oktober 2023.

 

Revidert nasjonalbudsjett for 2023

Revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble lagt frem torsdag 11. mai 2023.

 

Statsbudsjettet for 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt frem torsdag 6. oktober 2022.