Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem fredag 6. oktober 2023. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2024 (Meld. St. 1, 2023–2024)

Statsbudsjettet for 2025

Statsbudsjettet for 2025 blir lagt frem mandag 7. oktober 2024.

 

Revidert nasjonalbudsjett for 2024

Revidert nasjonalbudsjett for 2024 blir lagt frem tirsdag 14. mai 2024.

 

Statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem fredag 6. oktober 2023. Budsjettet ble vedtatt av Stortinget 18. desember 2023.

 

Revidert nasjonalbudsjett for 2023

Revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble lagt frem torsdag 11. mai 2023.

 

Statsbudsjettet for 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt frem torsdag 6. oktober 2022. Budsjettet ble vedtatt av Stortinget 14. desember 2022.