Statsbudsjettet

Revidert nasjonalbudsjett for 2024 ble lagt frem tirsdag 14. mai 2024. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2024 (Meld. St. 1, 2023–2024)

Statsbudsjettet for 2025

Statsbudsjettet for 2025 blir lagt frem mandag 7. oktober 2024.

 

Revidert nasjonalbudsjett for 2024

Revidert nasjonalbudsjett for 2024 ble lagt frem tirsdag 14. mai 2024.

 

Statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem fredag 6. oktober 2023. Budsjettet ble vedtatt av Stortinget 18. desember 2023.