Midlertidig ansettelse

Det er unormalt høy midlertidighet i sektorer hvor Forskerforbundet organiserer arbeidstakere. Dette rammer særlig vitenskapelig ansatte, men også andre grupper i forskningssektoren som i langt større grad ansettes midlertidig enn det som er vanlig ellers i arbeidslivet.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Det gir større trygghet og forutsigbarhet for arbeidstakerne og gir bedre grunnlag for faglig videreutvikling.

Det å være midlertidig ansatt kan være belastende på flere måter. Mest alvorlig er nok utryggheten for å miste jobb og inntekt, men midlertidig ansatte kan også føle at de blir tilsidesatt i en del jobbsammenhenger, for eksempel i spørsmål om lønn, stillingsopprykk, tilgang til ressurser og i strategisk arbeid.

Det kan også gå ut over den akademiske friheten og forskningens uhildethet når forskernes jobbsituasjon er utrygg. Videre vil man ofte få dårligere lånevilkår i banken og gå glipp av en del økonomiske goder fast ansatte får. Derfor er Forskerforbundet så engasjert i denne saken.

Fast ansettelse

  • er hovedregelen etter norsk lov.
  • gir den enkelte jobbtrygghet og forutsigbare økonomiske rammer.
  • gir virksomheten og den enkelte mulighet til langsiktig og helhetlig planlegging.
  • styrker arbeidsmiljøet og trivselen.
  • inngir gjensidig tillit og lojalitet.
  • sikrer akademisk frihet og dermed samfunnets tillit til at forskningen skjer på en kritisk og uavhengig måte.
  • gjør arbeidsplassen mer attraktiv for talentene man ikke vil gå glipp av.
  • gir muligheten til å rekruttere den beste tilgjengelige kompetansen i en ansettelsesprosess.
  • reduserer antallet tilsettingsprosesser og opplæringsperioder.
  • hindrer at hjernekraften forsvinner og at fokus flyttes fra viktige arbeidsoppgaver til jobbsøking.