Opphavsrett og open access

«Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.»

Disse sidene er utarbeidet av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg.