ABM-sektoren

Forskerforbundet organiserer kunnskapsarbeidere ved arkiv, bibliotek og museer (ABM). ABM-sektoren er Forskerforbundets største i antall lokallag, og spenner fra store virksomheter som Nasjonalbiblioteket til små, spesialiserte museer. 

Arkiv, bibliotek og museer er kunnskapsorganisasjoner, og forskning og utviklingsarbeid (FoU) utgjør en sentral del av virksomhetenes samfunnsoppdrag. Likevel opplever sektoren få muligheter for å søke på forsknings- og prosjektmidler, de ansatte får sjeldent avtalefestet tid til FoU-arbeid, og det er generelt lite ressurser til å drive faglig arbeid. Samtidig leder digitaliseringsprosesser til store endringer i sektoren, med nye utfordringer og muligheter for virksomhetene. Forskerforbundet arbeider for at faglig kompetanse skal ivaretas i endringsprosessene, at det skal være gode muligheter for FoU-arbeid, i tillegg til at de ansatte skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår.