Vi er opptatt av de ansattes arbeidsvilkår, institusjonenes konkurransekraft og vilkår for forskning i sektoren. Forskerforbundets medlemmer jobber med et bredt spekter av fagområder, og er primært ansatt ved forskningsinstitutter som utfører anvendt forskning og utvikling innen ulike fagområder som teknologi, miljø, medisin, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Medlemmene bidrar til samfunnsutviklingen ved å utvikle ny kunnskap og løse praktiske problemer.