Faktaark

Forskerforbundet utgir faktaark om aktuelle tema, med informasjon og anbefalinger til medlemmer og tillitsvalgte om gjeldende lov- og regelverk samt forbundets politikk.