Vår lønnspolitikk

Våre medlemmer skal ha et lønnsnivå som gjenspeiler deres utdanning, kompetanse, ansvar og innsats. Forskerforbundet arbeider for at medlemmenes lønn skal være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt.

Dette er nødvendig for at forsknings- og kunnskapssektoren skal være attraktiv som karrierevei og for at den klarer å rekruttere, utvikle og beholde de best kvalifiserte og motiverte kunnskapsarbeiderne i konkurranse med alternative karrieremuligheter.

Grunnleggende i Forskerforbundets lønnspolitikk er at utdanning og kompetanse skal lønne seg.

Forskerforbundets lønnspolitikk skal bygges på følgende virkemidler:

  • Generelt prosentvis tillegg
  • Gruppetillegg eller justeringer for enkelte grupper
  • Individuelle tillegg basert på en omforent lønnspolitikk og transparente kriterier.

Les mer om vår lønnspolitikk i arbeidsprogrammet for perioden 2022–2024 og i dokumentet Forskerforbundets lønnspolitikk.