Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Landsrådet

Landsrådet i Forskerforbundet er et rådgivende organ for Hovedstyret i strategiske spørsmål, og møtes en gang i året.

Forskerforbundets Landsråd 2019

(Forskerforbundets Landsråd 2019)

Landsrådet består av 45 representanter fra lokallagene. I tillegg kan de fagpolitiske foreningene møte som observatører med tale- og forslagsrett.

Møtedato – 2020:

 • 24.–25. mars 2020

Landsrådets sammensetning

De 10 største lokallagene har automatisk plass i Landsrådet, med to representanter fra hvert av de fem største lokallagene og én representant fra hvert av det 6.–10. største lokallag – til sammen 15 representanter.

De øvrige lokallagene er inndelt i følgende valgkretser, med til sammen 30 representanter:

 • Arkiv, bibliotek og museum
 • Fylkeskommuner og kommuner
 • Helseforetak og sykehus
 • Høgskoler – statlige
 • Høgskoler – private
 • Institutt – offentlige
 • Institutt – private
 • Universiteter og vitenskapelige høgskoler
 • Øvrige virksomheter

På Forskerforbundets representantskapsmøte samles lokallagene i hver valgkrets for å velge hvilke lokallag som skal representere valgkretsen i Landsrådet i den kommende treårsperioden.

Antall representanter som skal velges fra hver valgkrets fordeles forholdsmessig mellom valgkretsene, ut fra kretsenes medlemstall i forkant av representantskapsmøtet.

Lokallag som er representert i Landsrådet bestemmer selv fra møte til møte hvem de vil sende som sin representant.

 • Del denne siden: