Landsrådet består av 45 representanter fra lokallagene. I tillegg kan de fagpolitiske foreningene møte som observatører med tale- og forslagsrett.

De 10 største lokallagene har automatisk plass i Landsrådet, med to representanter fra hvert av de fem største lokallagene og én representant fra hvert av det 6.–10. største lokallag – til sammen 15 representanter.

De øvrige lokallagene er inndelt i følgende valgkretser, med til sammen 30 representanter:

På Forskerforbundets representantskapsmøte samles lokallagene i hver valgkrets for å velge hvilke lokallag som skal representere valgkretsen i Landsrådet i den kommende treårsperioden.

Antall representanter som skal velges fra hver valgkrets fordeles forholdsmessig mellom valgkretsene, ut fra kretsenes medlemstall i forkant av representantskapsmøtet.

Lokallag som er representert i Landsrådet bestemmer selv fra møte til møte hvem de vil sende som sin representant.