Påmelding

Innkalling til Landsrådet 2024 ble sendt ut 6. februar. Her finner du lenke til påmeldingsskjema.

Saksdokumenter sendes ut til påmeldte deltakere i uke 9, og kan også lastes ned fra denne siden fra samme tidspunkt.