Valg 2017 – spørsmål til partiene

Forskerforbundet ønsker å bidra til at forskningspolitikk kommer på dagsorden i årets valgkamp, og har derfor stilt fem overordnede spørsmål om forskning til partiene.