Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem tirsdag 11. mai.

 

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt frem onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet for 2021 ble endelig vedtatt i Stortinget 19. desember 2020.