Mer til snus, mindre til forskning:– En håpløs prioritering

Regjeringen og Frp er enige om rammene for neste års statsbudsjett. Pengene til billigere alkohol og snus tas blant annet fra kunnskapsbudsjettet.
– Å kutte i forskning og undervisning er en håpløs prioritering i den situasjonen Norge er i, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble tirsdag kveld enige om de økonomiske rammene for neste år statsbudsjett

Frps gjennomslag for blant annet lavere avgifter på alkohol og snus, medfører kutt i kunnskapsbevilgningene. Overføringene til Forskningsrådet reduseres. Tilskuddet til digital undervisning og oppgradering av forsknings- og undervisningsarealer kuttes. Det såkalte «effektiviseringskuttet» i staten økes fra 0,5 til 0,6 prosent, noe som medfører 35 millioner i lavere inntekter for universiteter og høyskoler.

Guro Elisabeth Lind mener regjeringen med dette budsjettforliket bryter med sine egne ambisjoner.

– Ved framleggelsen av statsbudsjettet i oktober sa Henrik Asheim at vi måtte satse på mer forskning for å komme oss gjennom både koronakrisen og klimakrisen. Dette budsjettforliket gir mindre forskning, slår hun fast.

Hun poengterer at utviklingen de siste månedene allerede gir grunn til bekymring.

– Bare noen timer før budsjettforliket var jeg i møte med Asheim, der vi og andre aktører i forsknings-Norge fortalte om situasjonen. Forskerne i akademia bruker mindre tid på forskning, fordi de må håndtere så mange andre oppgaver. 85 prosent av stipendiatene er forsinket i arbeidet sitt. Innvilgelsesprosenten hos Forskningsrådet er svært lav. Jeg er alvorlig bekymret for forskningsaktiviteten, og dette budsjettet gjør ingenting for å bedre situasjonen. Tvert imot vil nye «effektiviseringskutt» gi enda større press på støttefunksjonene til forskerne, sier Lind.

Hun retter en siste oppfordring til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Jeg forstår at hovedrammene for budsjettet nå er lagt, men jeg skulle ønske komiteen i det minste kunne vedta en nasjonal finansiering som sikrer forlengelse for alle koronaforsinkede postdoktorer og stipendiater. Det vil bety mye for dem som skal ta norsk forskning videre, avslutter hun.