– Må prioritere forskning og utdanning

Denne uken legges statsbudsjettet fram. Guro Elisabeth Lind mener forskning og høyere utdanning også må prioriteres i krisetider.
– Uten sterke forskningsmiljøer hadde vi ikke håndtert denne krisen, og vi vil heller ikke være forberedt på den neste, mener hun.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Onsdag legger Solberg-regjeringen fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2021.

Krisen i norsk økonomi som følge av koronapandemien gjør at forventningene til årets budsjett er annerledes enn ellers. Mye handler om å møte en situasjon med høyere arbeidsløshet og et næringsliv som sliter. Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener det er enda større grunn enn vanlig til å prioritere forskning og høyere utdanning i årets budsjett.

– 2020 har vist oss hvor avhengige vi er av sterke forskningsmiljøer når krisen treffer oss. Tenk bare på hvor avhengige vi har vært av Folkehelseinstituttet de siste månedene. Vi vet aldri hva neste krise vil bli, men vi vet at vi vil trenge forskningen da også, sier Lind.

I fjor var forskningen en av taperne i statsbudsjettet. De samlede forskningsbevilgningene hadde en realnedgang på 0,9 prosent, og for andre året på rad var veksten i bevilgningene til universiteter og høyskoler klart lavere enn veksten i budsjettet som helhet. Også andelen av BNP til forskning og innovasjon falt.

– Fjorårets budsjett kan ikke gjenta seg. Vi kan ikke fortsette å prioritere forskning og utdanning lavere enn andre samfunnsoppgaver. Vi står foran en stor omstilling av norsk næringsliv og store samfunnsutfordringer knyttet til blant annet klima, digitalisering og en aldrende befolkning. Alt dette taler for å prioritere forskning og utdanning høyere enn i dag, mener Lind.

I tillegg har forskningsinstitusjonene opplevd bortfall av inntekter og økende utgifter på grunn av koronapandemien.

– Universitetene og høyskolene har hatt betydelige ekstrautgifter, knyttet til blant annet digitalisering og til forlengelse for stipendiater. Forskningsinstituttene har hatt det enda tøffere, med betydelig nedgang i oppdragsinntekter. Jeg forventer at instituttsektoren tilføres midler som kan sikre at deres forskningsvirksomhet kommer gjennom krisen. Og jeg oppfordrer sterkt finansministeren til å ta en kutt-pause slik at statlige virksomheter slipper enda et år med «effektiviseringskutt» som rammer forskning, undervisning og samfunnsberedskap, sier hun.

Til slutt tar Lind opp den krevende situasjonen i museumssektoren.

– Ansatte ved museene opplevde permitteringer og oppsigelser i vår, og den økonomiske situasjonen ved museene er svært usikker også med tanke på 2021. Det er helt nødvendig med nye statlige bidrag for å sikre museenes viktige samfunnsoppdrag, avslutter Lind.

Guro Linds prioriterte budsjettkrav:
1. Forskning og høyere utdanning må prioriteres i budsjettet
2. ABE-reformen må settes på pause
3. Forskningsinstitutter og museer må gis bevilgninger som sikrer forsvarlig drift i 2021

Les mer: Forskerforbundets samlede innspill til Statsbudsjett for 2021