Krever mer penger til forskningsinstituttene

Forslaget til statsbudsjett for 2021 innebærer en realnedgang i bevilgningene til forskningsinstitutter innenfor samfunnsvitenskap og primærnæringer. – Stortinget må sikre bedre vilkår for instituttsektoren, krever Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Næringskomiteen på Stortinget inviterte til høring om statsbudsjettforslaget den 15. oktober, og Forskerforbundet brukte sine tre minutter på å ta opp situasjonen for forskningsinstituttene

Mens det er foreslått å bevilge 50 millioner kroner i ekstra grunnbevilgning til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene, og 10 millioner ekstra til miljøinstituttene, ligger det an til en realnedgang for både samfunnsvitenskapelige institutter og primærnæringsinstituttene. Det bekymrer Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

– Budsjettforslaget er ikke godt nok for forskningsinstituttene. Omstillingen vi står overfor krever tverrfaglighet og tverrsektoriell kunnskapsutvikling, og vi må styrke hele bredden av instituttsektoren. Forskningsinstituttene er hardt rammet av koronapandemien, og mange har opplevd store inntektstap og har permittert ansatte. De ble heller ikke tilstrekkelig kompensert i de ekstraordinære krisepakkene. Det er en reell fare for at aktiviteten stopper opp, og at viktige fagmiljøer svekkes, sier Lind.

Forskerforbundet mener grunnbevilgningene til instituttsektoren bør trappes opp til 25 prosent.

– Det vil gjøre at norske forskningsinstitutt kommer mer på linje med forskningsinstitutter i andre land, som de både skal konkurrere og samarbeide med. Dette blir enda viktigere når regjeringen nå gir sin tilslutning til norsk deltakelse i Horisont Europa. Målet om høyere gjennomslagsrate og returandel forutsetter en mobilisering av hele den forskningsutførende sektoren, også forskningsinstituttene, sier Lind.

Forskerforbundets innspill til næringskomiteen:

  • Grunnfinansieringen til forskningsinstituttene økes til 25% over en 5-års periode
  • Næringsrettet forskning styrkesmed 300 mill kr
  • ABE-kuttene for forskningsinstituttene tilbakeføres
  • Grunnfinansiering til primærnæringsinstituttene SINTEF Ocean og NOFIMA må kompenseres for prisvekst
  • STIM-EU som differensiert ordning videreføres i hele programperioden for Horisont Europa
  • Den maksimale timesatsen i skattefunn-ordningen må indeksreguleres

Les Forskerforbundets innspill til Næringskomiteen

Samleside: Statsbudsjettet