Revidert nasjonalbudsjett: Ingen penger til de unge forskerne

– Det er godt dokumentert at mye forskning er satt på vent under pandemien, og mange stipendiater og postdoktorer venter fortsatt på forlengelse. Det er skuffende at regjeringen ikke finner midler til å hjelpe de unge forskerne i revidert nasjonalbudsjett, mener Guro Lind.

Article Image

Undersøkelser i regi av Forskerforbundet, NIFU og Stipendiatorganisasjonene i Norge viser at flertallet av stipendiatene er forsinket i arbeidet med doktorgraden som følge av pandemien. For mange postdoktorer er det nærmest umulig å gjennomføre forskningsprosjektet innenfor den opprinnelige kontraktsperioden.  Forskerforbundet har derfor etterlyst en ubyråkratisk ordning som sikrer alle stipendiater og postdoktorer forlengelse.

Den kom heller ikke i forslaget til Revidert nasjonalbudsjett for 2021, som regjeringen la frem 11. mai.

– Det er paradoksalt at regjeringen nylig har lagt frem en strategi for å styrke rekrutteringen til forskning, og samtidig ikke gjør mer for å ta vare på forskertalentene som nå har behov for akutt hjelp. Dette har Norge som kunnskapsnasjon ikke råd til, sier Lind. 

Hun ber Stortinget ta tak i saken.

– Jeg håper utdanningspolitikerne kan få på plass en enkel ordning som sikrer forlengelse for de unge forskerne. Det bør være mulig på tvers av partigrensene, oppfordrer Lind.

Av positive nyheter trekker Lind særlig fram at regjeringen bevilger 35 millioner kroner til å styrke kompensasjonsordningen for museene.

– Dette er kjærkomne penger for museer som har opplevd inntektssvikt det siste året. Ikke minst når de nå skal i gang med å oppfylle de store forskningsambisjonene i museumsmeldingen, sier Lind.