Må satse på forskning og utdanning

I fire komitehøringer har Forskerforbundet fremmet sine krav til statsbudsjettet for 2021.
– Både økonomisk krise og klimakrise krever økte investeringer i forskning og utdanning, sier Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

7. oktober 2020 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.

Forskerforbundet har gitt sine innspill til fire stortingskomiteer. I Næringskomiteen var hovedbudskapet at grunnbevilgningene til forskningsinstituttene, også de samfunnsvitenskapelige, må opp. I Familie- og kulturkomiteen var den krevende situasjonen i museumssektoren en hovedsak, mens den høye midlertidigheten blant forskere ble tatt opp hos Helse- og omsorgskomiteen.

Hos Utdannings- og forskningskomiteen tok leder Guro Elisabeth Lind opp behovet for økte forskningsbevilgninger og finansiering av grunnskolelærerutdanningen. Hun ba Stortinget om en kutt-pause i høyere utdanning, der de såkalte «effektiviseringskuttene» stanses av hensyn til kvaliteten på forskning og undervisning.

Det samme budskapet gjentok Lind i et felles debattinnlegg med Universitets- og høyskolerådet og Norsk studentorganisasjon.

Behandlingen av statsbudsjettforslaget for 2021 fortsetter i Stortinget fram til vedtak gjøres i desember. Guro Elisabeth Lind håper stortingsrepresentantene ser verdien av å prioritere mer av samfunnets ressurser på forskning og utdanning i den situasjonen Norge er i.

– Vi skal ut av en vanskelig økonomisk situasjon knyttet til koronapandemien, vi skal omstille samfunnet vårt til nullutslipp, og vi skal være forberedt på nye og ukjente kriser. Det er helt nødvendig å satse mer på forskning og utdanning hvis vi skal lykkes. Jeg er bekymret for kvaliteten i høyere utdanning etter syv strake statsbudsjett med ostehøvelkutt, og bekymret for forskningsaktiviteten på forskningsinstituttene etter et meget krevende år. Jeg håper Stortinget er sitt ansvar bevisst og tar de beslutningene som vil tjene samfunnet vårt på lang sikt, sier Lind.

Les mer om Forskerforbundets statsbudsjettinnspill her