Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Spekter Helse

Forskerforbundets medlemmer i helseforetakene får sin lønn fastsatt i lokale tariffavtaler.

Forskerforbundet har om lag 1 150 medlemmer i Spekter Helse. De største medlemsgruppene er forskere, administrativt støttepersonale og kliniske ernæringsfysiologer.

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter i privat sektor i områdene helse, samferdsel og kultur. Spekter er delt inn i ulike overenskomstområder, og et av dem er område 10 Helseforetak. Til sammen har Spekters medlemsvirksomheter ca 240 000 ansatte, hvorav drøyt halvparten er i helsesektoren.

Gjør deg kjent med hva som står i den lokale tariffavtalen – Spekter-overenskomstens B-del. Be om en lønnssamtale med din nærmeste leder.

Er du usikker på hvordan forhandlingene foregår? Informasjon om forhandlingene i Spekter og generelt om tariffoppgjør og streik.

  • Del denne siden: