Forskerforbundet har om lag 1 130 medlemmer i Spekter Helse. De største medlemsgruppene er forskere, administrativt støttepersonale og kliniske ernæringsfysiologer.

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter i privat sektor i områdene helse, samferdsel og kultur. Spekter er delt inn i ulike overenskomstområder. Til sammen har Spekters medlemsvirksomheter ca. 240 000 ansatte, hvorav drøyt halvparten er i helsesektoren.

De sentrale forhandlingene foregår mellom hovedsammenslutningene og Spekter. Forskerforbundet deltar i forhandlingsutvalget Unio-Spekter.

Forskerforbundets medlemmer i Spekter får all sin lønn regulert lokalt, og det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som årlig forhandler med virksomhetens ledelse.