Vår lønnsstatistikk

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer.

 

Rapporter fra ISF

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utarbeidet tre rapporter om lønnsutviklingen for norske forskere på oppdrag fra Forskerforbundet.

 

Lønnsnivå og lønnsutvikling for våre grupper

Diagrammer og tabeller i pdf-format.