Rapporter fra ISF

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utarbeidet fire rapporter om lønnsutviklingen for norske forskere på oppdrag fra Forskerforbundet.

 

Rapport fra SSB

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en analyse av lønnsutviklingen i det statlige tariffområdet fra 2016 til 2020, på oppdrag fra partene i lønnsoppgjøret.

 

Lønnsnivå og lønnsutvikling for våre grupper

Diagrammer og tabeller i pdf-format.

 

Vår lønnsstatistikk

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer. Fra og med 2023 er lønnsstatistikken kun tilgjengelig for våre tillitsvalgte.