I Spekter inngås det som hovedregel virksomhetsvise overenskomster, én for hvert forbund/forening eller forhandlingsgruppe i virksomheten.

Overenskomstene består av to avtaledeler, en sentral del A som forhandles mellom Spekter og hovedorganisasjonene og en del B som forhandles mellom de lokale parter i virksomheten.   

Overenskomsten mellom Spekter og Unio er todelt. Den består av en sentral avtale (A-del) som gjelder for alle virksomhetene i Spekterområdet. I tillegg har den enkelte virksomhet en lokal avtale (B-del) med varierende innhold.