Du kan be din leder om en samtale om lønn

Målet med en lønnssamtale er at du skal få tilbakemelding om sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. Du skal få vite hvordan du selv kan bidra til å påvirke din lønnsutvikling. En lønnssamtale gir deg dessuten anledning til å synliggjøre din arbeidsinnsats overfor leder, og til å fortelle hvilke forventninger du har til egen lønnsutvikling.

Enkelte arbeidsgivere har innarbeidet rutiner der lønnssamtaler gjennomføres jevnlig, for eksempel i forkant av de lokale lønnsoppgjørene. Andre steder er en lønnssamtale noe man aktivt må be om å få selv. Husk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling, og at det er begrenset hva leder kan love med hensyn til lønn. Lønnssamtalen bør være adskilt fra medarbeidersamtalen. 

Forberedelse til samtalen

  • Les din stillingsbeskrivelse (hvis den finnes) og andre dokumenter som definerer innholdet og målet for stillingen din
  • Vær forberedt på å redegjøre for kompetansen din, hvordan du til nå ha løst oppgavene dine og hvilke resultater du har oppnådd
  • Tenk gjennom dine forventninger til lønn og karriereutvikling
  • Les virksomhetens lokale lønnspolitikk, eller lokale overenskomst/tariffavtale. Her kan det blant annet komme fram hvilke kriterier som skal ligge til grunn ved vurdering av individuelle lønnskrav i lokale lønnsforhandlinger
  • Finn ut om lønnsnivået til sammenlignbare stillinger – se f.eks. på Forskerforbundets lønnskalkulator og statistikksidene til Forskerforbundet
  • Kontakt den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet. Vedkommende har kjennskap til lønnsnivået i virksomheten.

I samtalen

Synliggjør hvilken innsats du har gjort det siste året og eventuelt hvilken ny kompetanse du har fått dette året. Vis hvordan du har bidratt til måloppnåelse ved din virksomhet. Fortell om hvilke forventninger du har til framtidig lønns- og karriereutvikling.

Arbeidsgiver bør kunne gi tilbakemelding på din innsats og dine resultater. Videre skal arbeidsgiver kunne redegjøre for virksomhetens framtidige kompetansebehov og karrieremuligheter innen virksomheten.