A-delen forhandles av Spekter og hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne. Forskerforbundet deltar i forhandlingsutvalget Unio-Spekter.

B-delen forhandles lokalt ved virksomheten. De fleste sosiale bestemmelser, samt alle lønns- og arbeidstidsbestemmelser er i nedfelt B-delen.

Forskerforbundets medlemmer i Spekter får all sin lønn regulert lokalt, og det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som årlig forhandler med virksomhetens ledelse.

I overenskomstområde 10 (helseforetakene), er partene enige om følgende forhandlingssystem:

  • Spekter og hovedorganisasjonene framforhandler overenskomstens del A (de innledende forhandlinger).
  • Spekter-Helse og forbundene forhandler om "de sosiale bestemmelser" som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1).

Er du usikker på hva som skjer i de sentrale tariffoppgjørene? Her får du mer informasjon om gangen i et tariffoppgjør i offentlig sektor.